IZMEĐU ETIČNOSTI I ZAKONITOSTI IGARA NA SREĆU S padom standarda građana raste broja onih koji pokušavaju igrama na sreću popraviti financijsko stanje

Foto: Shutterstock
Usporedno s padom standarda građana u pravilu se bilježi porast broja onih koji pokušavaju igrama na sreću popraviti vlastito financijsko stanje, što mnoge može dovesti do dodatnoga problema – ovisnosti o kocki

Usporedno s padom standarda građana u pravilu se bilježi porast broja onih koji pokušavaju igrama na sreću popraviti vlastito financijsko stanje, što mnoge može dovesti do dodatnoga problema, a to je općenito rečeno ovisnost o kocki. Ovisnost o igrama na sreću, o kockanju i klađenju odnosno patološko kockanje i klađenje (ludopatija) nesposobnost je pojedine ovisne osobe da se suzdrži od kockanja ili klađenja, čak i ako joj prijete ozbiljne posljedice u osobnom, obiteljskom ili poslovnom okruženju. Kockanje ili klađenje jest bilo koja »igra« u kojoj postoji šansa za dobitak ili gubitak novca, čiji ishod ne možemo predvidjeti. Kockanje i klađenje prerasli su u velik problem današnjice kojemu su podložni različiti ljudi bez obzira na dob.

Financiraju se društveno korisni programi

Statistički, problemi s kockanjem i klađenjem češći su u mlađih odraslih osoba, češći su u muškaraca nego u žena, a u obiteljima u kojima se jedan ili oba roditelja kockaju ili klade veća je vjerojatnost da će se i dijete kockati ili kladiti.

Unatoč stvarnoj i prisutnoj opasnosti od ovisnosti, kockanje i klađenje u našem društvu nemaju negativne konotacije, nego su legalni, rasprostranjeni, svima dostupni i društveno prihvatljivi oblici zabave

Unatoč stvarnoj i prisutnoj opasnosti od te ovisnosti, kockanje i klađenje u našem društvu nemaju negativne konotacije, nego su legalni, rasprostranjeni, svima dostupni i društveno prihvatljivi oblici zabave.

Zakon o igrama na sreću propisuje da je priređivanje igara na sreću na području Hrvatske pravo Republike Hrvatske, da se igre na sreću mogu priređivati na temelju toga Zakona, odluke Vlade Republike Hrvatske i odobrenja Ministarstva financija, zatim da je Republika Hrvatska pravo priređivanja svih igara na sreću prenijela na »Hrvatsku lutriju« d.o.o., čiji je osnivač, a da pravo priređivanja igara na sreću mogu na temelju odluke i odobrenja steći i druga trgovačka društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Igre na sreću razvrstavaju se u četiri skupine: lutrijske igre, igre u kasinima, igre klađenja i igre na sreću na automatima.

U odnosu na sve igre na sreću Vlada uredbom određuje kriterije za utvrđivanje korisnika i način raspodjele prihoda od igara na sreću za financiranje programa organizacija koje promiču razvoj športa, pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću, problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom, tehničkom kulturom i kulturom općenito, izvaninstitucionalnom naobrazbom i odgojem djece i mladih te koje pridonose razvoju civilnoga društva. Tu se može uočiti da je korist koja je stečena na etički upitan način država djelomice nastojala usmjeriti na društveno korisne potrebe. Zakon je stoga propisao detaljniju razdiobu dijela tako stečene koristi odredivši da se 50 posto godišnje naknade od priređivanja igara na sreću prema pojedinim vrstama igara i za svaku vrstu igara na sreću posebno izdvaja za financiranje navedenih društveno korisnih programa.

Bez oglasa u sadržajima za djecu i mladež

Tehničke uvjete sustava priređivanja igara klađenja preko interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, i to postupak registracije i identifikacije igrača, uvjete programske potpore (softvera) i opreme, certificiranje sustava i igara, postupanje s transakcijama uplata i isplata, sigurnosna načela, uvjete nadzora, načela odgovornoga priređivanja, broja uplatnih mjesta, broja zaposlenih i ostalo propisuje ministar financija.

Kako bi se zaštitile najosjetljivije i najranjivije skupine građana i najveće vrjednote, propisano je da se na području Republike Hrvatske zabranjuje priređivanje klađenja koja su u suprotnosti sa zakonskim propisima i općim moralnim načelima te se zabranjuje primanje uplata za klađenje od osoba mlađih od 18 godina. Oglasi i reklame vezani uz igre na sreću ne smiju se objavljivati u radijskim i televizijskim emisijama za djecu i mladež ni u tiskanom materijalu namijenjenu djeci i mladeži.

Korist koja je stečena od igara na sreću na etički upitan način država djelomice nastoji usmjeriti na društveno korisne potrebe

U Pravilniku o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u kasinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica propisano je da udaljenost lokacije poslovnoga prostora kasina ili automat-kluba od odgojno-obrazovnih ustanova (dječjih vrtića, osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih domova) te vjerskih objekata (crkava, džamija, sinagoga, odnosno vjerskih objekata čija je namjena i svrha redovito obavljanje vjerskih obreda) ne smije biti manja od 500 metara, a povreda te zabrane podložna je prekršajnomu sankcioniranju.

Kako bi se na najmanju moguću mjeru svelo nekontrolirano organiziranje igara na sreću te negativne posljedice koje takva djelatnost u svakom slučaju donosi, u Kaznenom zakonu propisano je kazneno djelo nedopuštene igre na sreću za koju je propisana kazna zatvora u trajanju do tri godine za osnovni oblik kaznenoga djela pa sve do osam godina za kvalificirani oblik izvršenja u kojem nastaje znatna imovinska šteta ili je ostvarena znatna imovinska korist.

Hazardna igra

Strože zakonsko rješenje poznavao je Kazneni zakon koji je vrijedio do 1998. godine koji je kazneno djelo hazardnu igru opisao kao djelo koje netko obrtimice igra ili tko druge mami na takvu igru, tko neovlašteno za nagradu stavlja na raspolaganje prostorije za hazardnu igru ili na drugi način za nagradu omogućava hazardnu igru, tko se pri hazardnoj igri posluži lažnim kartama ili drugom obmanom te tko igra hazardnu igru ili omogućava takvu igru s osobom za koju zna ili je mogao znati da je do novca za igru došla izvršenjem krivičnoga djela. Kažnjavanje je bilo propisano u rasponu novčane kazne do jedne godine zatvora za osnovni oblik izvršenja pa do propisanih jedne do pet godina zatvora za teži oblik izvršenja kaznenoga djela.

Je li u pitanju igara na sreću prevladala etičnost ili zakonitost vidljivo je iz odluke Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo koji je mjesecom borbe protiv tih ovisnosti odredio razdoblje od 15. studenoga do 15. prosinca.

Ograničenja propisana za maloljetnike

Iako zakonska regulacija igre na sreću čini društveno prihvatljivima, a kockanje i klađenje zakonski legalnim aktivnostima, zabrane su propisane za maloljetnike. Unatoč tomu, masovni mediji i društvena okolina potiču zanimanje mladih za kockanje i klađenje, čineći ga prihvatljivim oblikom zabave. S jedne strane igre na sreću dopuštene su ako se odvijaju pod kontrolom i uz dozvolu države, no istodobno su postavljena dobna ograničenja igračima i ograničenja u smještaju prostora u kojima se takve igre odvijaju, a preusmjerena je i polovica zarade od igara na sreću u društveno korisne svrhe.