IZNENAĐENJE NAKON STRME CESTE U SAMOBORSKM KRAJU Iz raspela »niknula« kapelica

Samoborskim krajem (59) Kapela Rođenja Marijina u Braslovju

Snimio: Z. Galić Kapela Rođenja Marijina u Braslovju

Od Braslovja, koje je udaljeno od Samobora 9 km, odvaja se strma cestica kroz mjesto u kojem je u zaseoku Gulišima 1914. g. izgrađena mala kapela posvećena Rođenju Blažene Djevice Marije. I na tom mjestu do toga vremena bilo je postavljeno raspelo, koje je zaslugom Stjepana Kuhtića, koji je podignuo crkvicu, zamijenjeno kapelicom. Ona je mala četvrtasta građevina s betonskim šiljastim krovištem, drvenim vratima na pročelju s nadstrešnicom, bočnim prozorčićima i malom ostakljenom nišom iznad vrata i ispod vrha krova, u kojoj se nalazi kipić Srca Isusova s dvama anđelima u adoraciji. U unutrašnjosti na začelnom zidu je oltarna polica s dva postavljena kipića Blažene Djevice Marije. U udubljenju na tom zidu nalazi se kip Srca Marijina.

Misa je za blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije (Male Gospe) 8. rujna u 17 sati.

Od petnaestak kapelica, pilova i raspela u župi sv. Barbare iz Ruda u mjestancu Cerju na vrhu brijega uz klet i vinograd postavljena je kapelica drvenoga krova, koje služi i kao nadstrešnica, posvećena sv. Florijanu. Prema kanonskim vizitacijama na tom je mjestu bio pil posvećen istomu svetcu zaštitniku od vatre još 1799. g. Zahvaljujući Franji Štenglu, čija se klet nalazi uz kapelicu, pil je 1996. g. povećan te je sada kapelica.

Dva su raspela postavljena u Malom Lipovcu. Prvo se nalazi uz glavnu cestu, na mjestu odakle se odvaja planinarski put na Oštrc Hofmanovom stazom ili za planinarski dom Veliki dol. Raspelo je 1937. g. postavio Tomo Dumić. Drugo raspelo, koje je nedavno zatvoreno u drveni otvoreni paviljon, nalazi se na okretištu autobusa nedaleko od Šoićeve kuće. Prvotno raspelo postavio je Milan Dumić 1993. g., a posvetio župnik Ruda Franjo Šamec. Od te točke počinju planinarske staze za Japetić i za Planinarski dom sv. Bernarda ispod Velikoga lovnika.