JAHANJEM SE DOBIVA UTRKA SA ŽIVOTNIM TEŠKOĆAMA Terapija pomoću konja

Udruga »Krila«
Saša Tuksar, predsjednik udruge »Krila – terapijsko jahanje«

Već više od dva desetljeća na području Zagreba djeluje udruga »Krila – terapijsko jahanje« koja je prepoznata u široj javnosti jer je u svom radu dostupna osobama s invaliditetom i ostalima kojima terapija jahanjem osigurava bolju kvalitetu života. Udrugu je 1995. godine osnovao bračni par iz SAD-a Mary i Dick Fischer koji su imali iskustva s dobrim rezultatima terapije jahanjem pa su je željeli omogućiti stradalnicima u Domovinskom ratu. Tijekom godina proširivali su se korisnici usluga, kao i opseg rada, a 2011. godine »Krila« su postala udruga koja pruža usluge djeci i mladima s cerebralnom paralizom.

Udruga je smještena na imanju veličine 45 000 m2 na kojem se nalazi upravna zgrada, staja za konje, spremište, otvoreno i zatvoreno jahalište i terapijska staza. Udruga pruža četiri vrste usluga: fizikalnu terapiju po Bobath NRT metodi, terapiju pomoću konja – hipoterapiju, aktivnosti pomoću konja (športska sekcija i volonterski program). Fizikalnu terapiju provode vrhunski stručnjaci specijalizirani za određena područja djece s teškoćama u razvoju, a udruga aktivno surađuje s Poliklinikom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju »Dr. Stojčević Polovina«. Terapija aktivnosti pomoću konja (TAPK) pokazala se veoma učinkovitom za djecu i mlade s cerebralnom paralizom, ali i brojne druge poteškoće u djece s teškoćama u razvoju. Ona se provodi u nekoliko oblika: hipoterapija te rekreacijsko, rehabilitacijsko i terapijsko jahanje. Svaki od navedenih oblika terapije ima svoje namjene i njega određuju i provode stručnjaci koji su usko specijalizirani za ta područja.

U udruzi je vrlo razvijen volonterski program, a volonteri čine najveći dio osoblja. Osim rada s djecom, udruga promovira vrijednosti volonterskoga rada provođenjem programa i etički odnos prema konjima, odnosno životinjama općenito. Program obuhvaća obuku, edukaciju, odgoj i obrazovanje volontera, prema sistematizaciji volonterskih pozicija koja je izrađena u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa. Volonteri sudjeluju u održavanju imanja djelatnostima poput čišćenja ispusta i bokseva, košnje trave, uređenja imanja. Mogu sudjelovati u radu u terapiji i kao vodiči konja u terapiji, pratioci korisniku, asistenti terapeutu te u radu s konjima (hranjenje konja, kondicioniranje konja). Volonteri su veoma važna pomoć i u raznim događanjima koje organizira i provodi udruga, kao što su konjičke priredbe, demonstracijski nastupi i natjecanja, razne radionice i igraonice te brojna druga događanja. Većina volontera mladi su ljudi između 15 i 35 godina i većina su žene (oko 80 posto). U programu sudjeluju i volonteri iz drugih zemalja Europe preko Erasmus+ aktivnosti. Broj korisnika usluga rehabilitacije je do 100 godišnje, a volontera do 200. Udruga aktivno surađuje sa X. gimnazijom »Ivan Supek«, kao i s ministarstvima i institucijama RH.