JASENOVAČKI LOGOR U BESPUĆIMA »POVIJESNOGA REVIZIONIZMA« (30) »Te četiri momčadi borile su se za prvenstvo logora«

Naslovnica zabranjene knjige preživjeloga logoraša Milka Riffera
Nizanka objavljuje široj javnosti potpuno nepoznate i manje poznate dokumente o jasenovačkom logoru. Bez konačnih i kategoričkih zaključaka, ne umanjujući niti opravdavajući počinjene zločine, nizanka postavlja jedno od ključnih pitanja: »Treba li novootkrivene činjenice i dokumente uzeti u obzir i o njima mirno raspraviti ili treba dokazati da su oni krivotvorine, fotomontaže i sl. te ih u cijelosti odbaciti?

Preživjeli jasenovački logoraš Milko Riffer u knjizi »Grad mrtvih; Jasenovac 1943.« o događanjima u logoru piše: »Dolaskom Brkljačića procvao je ‘kulturni’ život logoraša. Uz kazališne predstave i koncerte smjeli su se logoraši za slobodnog vremena baviti i sportom: odbojkom i nogometom. Za odbojku uređeno je igralište na ‘bulevaru slobode’, a na ‘trgu pure’ uređeno je primitivno i neravno nogometno igralište. Tu su se svake nedjelje odvijala živa takmi­čenja za prvenstvo logora. Skoro svaka radna grupa imala je svoj nogometni klub, no najbolji su bili predstavnici ekonomije, lančare, obrtne grupe i upravne pisarne. Te četiri momčadi borile su se za prvenstvo logora. Najfanatičniji pobornik nogometnog sporta bio je Gajbek, koji je za svoju momčad (obrtna grupa) sašio čak i dresove. Du­hovno vodstvo nogometa imao je u rukama Riboli, nogometni stručnjak i nogometni sudac« (Milko Riffer: »Grad mrtvih; Jasenovac 1943.«, Nakladni zavod Hrvatske, 1946., str. 141.-142.)

Zapisao je i sljedeće: »Jedne sunčane nedjelje priredio je logorski orke­star ‘Ćelo’, uz sudjelovanje najboljih logorskih pjevača, koncert na ribnjaku u počast drugaricama. Orkestar je svirao najbolje stvari iz svoga re­pertoara, a pjevači se međusobno natjecali u inter­pretaciji talijanskih i madžarskih romansa i tužnih međimurskih napjeva. Vokalni trio pjevao je uz pratnju orkestra plesne šlagere, a žene su na dru­goj strani plesale. Iskren i srdačan pljesak nagradio je svaku točku našeg programa, a kada su na kraju drugarice u koru otpjevale marš ‘Pjesmom kroz život’, kojim su započinjale i završavale svaki svoj radni dan, prolomio se dugotrajni i gromorni pljesak s dlanova muških ruku…« (isto, str. 174.-175.).

Pisari nota za »logorski orkestar«

U kontekstu svih dosadašnjih opisa logorske svagdašnjice zvuči pomalo kao znanstvena fantastika da je u silnom mnoštvu zanimanja, obrta, poslova i dužnosti netko bio zadužen i za ispisivanje nota za logorski orkestar:

»Uzduž zidova s lijeve i s desne strane protezali se stolovi montaže, obrtne grupe, ekonomije, lančare, građevine, auto-mehanike, pa drugih grupa i grupica. U sredini bio je stol logorskog kompozitora Švabe, koji je po cijeli dan ispunjavao notni papir instrumentirajući partiture za logorski orkestar« (isto, str. 126.).

»Uz kazališne predstave i koncerte smjeli su se logoraši za slobodnog vremena baviti i sportom: odbojkom i nogometom. Za odbojku uređeno je igralište na ‘bulevaru slobode’, a na ‘trgu pure’ uređeno je primitivno i neravno nogometno igralište. Tu su se svake nedjelje odvijala živa takmi­čenja za prvenstvo logora.«

Prema nekim svjedočenjima nije samo »kompozitor Švabo« bio zadužen za prepisivanje nota za logorski orkestar. Saslušanje svjedoka Andrije Tomašeka, umirovljenoga akademskoga glazbenika iz Zagreba, rođenoga u Čalincu kod Varaždina, u slučaju optuženoga Dinka Šakića (bez navođenja točnoga datuma), u nazočnosti Janka Grlića, zamjenika županijskoga državnoga odvjetnika, i Ivana Kerna, odvjetnika iz Zagreba (ur. br. I KIO-I-75/98), koji je 19. siječnja 1943. uhićen u Čalincu pod optužbom da je pripadao komunističkomu pokretu te odveden 29. lipnja 1943. u logor u Staru Gradišku, također »odskače« od uvriježenih i općeprihvaćenih tvrdnja o logorskoj svakodnevici:

»S obzirom da sam ja bio bez nekog posebnog zanimanja, a logoraši su se sortirali prema svojim zanimanjima, ja sam postao tzv. vanjski radnik, međutim, neko vrijeme zapravo nisam ništa radio, a onda sam jednu nedjelju bio pozvan kad sam upravo radio na jednom istovaru robe sa šlepa te sam bio određen za sviranje u Župnoj crkvi koja se nalazila unutar logora. Osim toga sviranja postao sam i pisar nota za zbor. To sam radio cijelo vrijeme do svog izlaska, a iz logora sam izašao u svibnju 1944. godine. Izašao sam u jednoj grupi logoraša od njih 110 koji su bili amnestirani i pušteni.«

U rubriku »vjerovali ili ne« trebala bi se svrstati i opereta »Raj na oceanu«, za koju su zatočenici sami napisali glazbu i tekst, čiji je programski listić objavio Igor Vukić u knjizi »Jasenovac iz dana u dan; Kronologija« (Naklada »Pavičić«, Zagreb, 2019. str. 124.).

»U logoru je postojao i muški i ženski zbor«

Saslušanje svjedoka Mije Topljaka, sin Ignaca, umirovljenoga glazbenika iz Zagreba, rođenoga u Severinu kod Bjelovara, na suđenju optuženomu Dinku Šakiću, koji je bio u domobranima, a zbog nekog razloga 22. veljače 1942. uhitila ga je Ustaška nadzorna služba te je otpremljen najprije u logor u Jasenovcu, potom u Staru Gradišku, u spomenutom je kontekstu također zanimljivo: »U logoru sam radio u kulturnoj ekipi i pjevao sam u crkvi. U logoru je postojao i muški i ženski zbor. U logoru nisam osim toga ništa drugo radio. U Staroj Gradiški ostao sam sve do konca 1943. g. kad sam bio pušten sa jednom grupom od 50 logoraša.«

NASTAVLJA SE