JEDNOSTRANO TUMAČENJE STVARANJA Na Evin »mlin«

Foto: Shutterstock

Laskajući ženama, neki tumače stvaranje ovako:

– Nakon što je Bog stvorio Adama, reče u sebi: »Mogu ja i bolje«, i načini Evu.