»JOSIPOV« NADBISKUP DAROVAO JOJ OLTAR Kapela sv. Katarine u Domagoviću

Crkve i kapele (109) Samoborsko-jastrebarskim krajem - Kapela sv. Katarine u Domagoviću

Snimio: Z. Galić | Kapela sv. Katarine u Domagoviću

Domagović je naselje s prvim spomenom iz 14. st., koje se smjestilo između lokalne ceste Karlovac – Jastrebarsko i autoceste A1 na oko 7 kilometara od Jaske i 5 kilometara od Cvetkovića. Pripada župi sv. Petra iz Petrovine, a u središtu je mjesta krajem 19. st. izgrađena kapela sv. Katarine na mjestu starije drvene crkvice iz 17. stoljeća. Iz prijašnje kapele sačuvan je pozlaćeni oltar te je postavljen na mjesto glavnoga oltara nove jednobrodne crkve u sniženu polukružnu apsidu. Oltar je vrijedan maniristički rad iz 1686. s floralnom ornamentikom, velikim rezbarenim retablom s tri niše odijeljene stupovima i kipovima svetaca zaštitnika. Kip naslovnice nalazi se u srednjoj niši. Vrijednost je oltara i u njegovu darovatelju. To je bio Martin Borković, rođen u Domagoviću 1597. On je 1667. izabran za zagrebačkoga biskupa, a 1686. i za kalačko-bačkoga nadbiskupa. Na njegov je prijedlog Hrvatski sabor 1687. proglasio sv. Josipa zaštitnikom hrvatskoga kraljevstva, a zalagao se kod cara za spas Petra Zrinskoga i Krste Frankopana od pogubljenja. Biskupu Martinu Borkoviću mještani su postavili brončani kip ispred crkve.

Unutrašnjost crkve u neoromaničkom je stilu s još dvama pokrajnjim oltarima s početka 20. st., smještenima ispred svetišta. Na desnoj je strani crkve oltar sa slikom sv. Roka i Srca Isusova. Na lijevoj je strani postavljen istovjetan oltar sa slikom sv. Florijana i Srca Marijina. U malom predvorju iz kojega vode stube na zidano pjevalište postavljena je lurdska špiljica i slika sv. Josipa s malim Isusom. Iznad pročelja nalazi se šiljasti zvonik. Kapela je izvana ograđena zidanom ogradom, a s desne strane do svetišta ima sakristiju.

Mise u kapeli sv. Katarine su nedjeljom u 7.30. Kroz tjedan mise su u župnoj crkvi sv. Petra u Petrovini, svetištu Majke Božje Volavske ili Sv. Antunu Pustinjaku u Slavetiću uglavnom u 19 sati, a nedjeljama u 9 i 11 sati.