KAD BRATOVŠTINA UZME STVAR U SVOJE RUKE Kako je gostinjac ugostio kapelicu i knjižnicu

Samoborskim krajem (40)

Snimio: Z. Galić | Kapela sv. Bernarda na Velikom Lovniku

Jedinstvena planinarska kuća s kapelom sv. Bernarda, koja je od g. 1999. preimenovana u Gostinjac sv. Bernarda, nalazi se ispod Velikoga Lovnika (737 m) u Samoborskom gorju na koti 690 m. Trošnu lugarsku kuću u vlasništvu Hrvatskih šuma preuzela je Bratovština sv. Bernarda iz Samobora g. 1995. i do 12. svibnja 1996., kada su dom i kapelica blagoslovljeni, uređena je i obnovljena vlastitim radom. Zadnjom obnovom g. 2010. izmijenjeno je krovište i uređena unutrašnjost zahvaljujući darovima Hrvatskih šuma, Grada Samobora, Franje i Željka Kodrića, »Klima-opreme«, Limarije »Skenderović« i sredstvima članova Bratovštine sv. Bernarda.

Osim prostorija za boravak i druženje na prvom katu doma uređen je prostor kapelice za euharistijsko slavlje, prostor za meditacije, knjižnicu s oko 600 naslova kršćanske i planinarske literature te za molitvene susrete. Ondje je postavljen oltarić i kip sv. Bernarda iz Aoste (rad Izidora Popijača – Žige), zaštitnika planinara, alpinista i Alpa. Sliku naslovnoga svetca izradila je Đurđa Debogović. Mise se održavaju prema dogovoru s mladima iz bratovština, onima koji su na duhovnim vježbama u Gostinjcu ili za sudionike Planinarskoga križnoga puta po Samoborskom gorju. Izvan kuće postavljena je špiljica Majke Božje Lurdske, jaslice iz g. 2003. s drvenim kipovima sv. Obitelji koji se postavljaju u vrijeme došašća, te od g. 2021. blagoslovljene postaje križnoga puta do Velikoga Lovnika. Gostinjac je otvoren za planinare nedjeljama od 9 do 18 sati, osim na velike kršćanske blagdane. Kapelica pripada župi Sv. Duha iz Noršić Sela.

Od prvoga križnoga puta po Samoborskom gorju g. 1987., koji su organizirali mladi župe sv. Anastazije, kada je bilo osam sudionika, do danas na pohodima se okupi i nekoliko tisuća mladih koji obilaze sakralne objekte i razmatraju Isusovu muku. Križni put organizira se na 5. korizmenu nedjelju i na drugi vikend u listopadu.