KAKO DUH SVETI PREOBRAŽAVA? Novi čovjek u Kristu

Trinaesta nedjelja kroz godinu

Foto: Shutterstock
2 Kr 4, 8-11. 14-16a; Rim 6, 3-4. 8-11; Mt 10, 37-42

Novi čovjek ili novi stvor ne dolazi sa stabla stare Adamove grane. Još u Protoevanđelju, u dijelu Knjige Postanka, navještaj je Božjega Pomazanika koji će biti otkupitelj čovjeka. U borbi između zmije i Žene pobjedu će imati ženin potomak. Kršćanska predaja vidi u tom odlomku navještaj »novoga Adama«: »Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu biti svi oživljeni«, piše sv. Pavao Korinćanima. Krist ispravlja Adamov neposluh svojom poslušnošću do »smrti na križu«. Milosrdni Bog poziva sve ljude u vječni život u svom Sinu Isusu Kristu. Duh uskrsnuloga Krista donosi novi život. Divlju smokvu treba obrezati i nakalemiti plemenitom mladicom da rodi ukusnim plodom. Za novoga je čovjeka »pravo obrezanje ono koje je u srcu«, zapisa sv. Pavao Rimljanima. Tjelesno obrezanje kod Židova i muslimana ili neobrezanje kod kršćana nema velikoga značaja niti može što promijeniti. U Božjoj su ruci i život i smrt. Novi život može donijeti samo Svevišnji koji stvara i uzdržava ovaj svijet. Svevišnji se brine za nas ljude. Poslao nam je svoga Sina Isusa Krista za naše spasenje, za novi život u vječnosti. Sv. Pavao piše Rimljanima: »Kao što Krist slavom Otčevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života.«

Novi život izvire iz dara Duha Božjega. Novi ljudi postaju rađanjem po Duhu Božjem. Novi se čovjek rađa iz Duha savršena čovjeka Isusa Krista, kako poučava Drugi vatikanski koncil u »Radost i nada«: »Čovjek će naime uvijek željeti da makar nejasno sazna koje je značenje njegova života, njegove djelatnosti, njegove smrti. Već sama prisutnost Crkve dozivlje mu u pamet ta pitanja. No jedino Bog koji je stvorio čovjeka na svoju sliku i od grijeha ga otkupio, može u potpunosti odgovoriti na njih. On to čini objavom u Kristu, svome Sinu, koji je postao čovjekom. Tko god slijedi Krista, savršenoga čovjeka, i sam postaje više čovjekom.« Novi čovjek u Kristu više ne služi staromu Zakonu, nego je slobodan od Mojsijeva Zakona, kako piše sv. Pavao kršćanima u Rimu: »Postali smo slobodni od Zakona tako da služimo u novom duhu, a ne u starom slovu«, jer »težnja tijela jest smrt, a težnja Duha život i mir«. Težnja staroga Adamova čovjeka bila je u tijelu i vodila je u smrt i nestajanje, a težnja novoga čovjeka vodi u život. »Hvala Bogu po Isusu Kristu, Gospodinu našemu!« koji nas oslobodi od smrtonosnoga tijela. »Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji«, pa i pogani koji povjeruju i prihvate evanđelje Božje. Zato se sveti Pavao stavio u službu evanđelja: »Da kao svećenik poslužim evanđelju Božjem, kako bi pogani postali ugodna žrtva posvećena Duhom Svetim.« Treba odbaciti staru odjeću po zakonu tjelesne strasti, a obući se duhovnom odjećom uskrsnuloga Krista da bismo dospjeli u život vječni s Bogom. To je život od Božjega Duha, a ne ljudska priča. A postići taj život znači slijediti Isusa Krista.

Nasljedovanje Isusa korjenito je opredjeljenje za evanđeosku poruku. To je središnja tema kršćanske duhovnosti. Učenik ide Kristovim putom i postaje sličan Učitelju. Nitko i ništa ne smije se ispriječiti između vjernika i Isusa Krista. Isus je uzor cijelim svojim životom. U poniznosti kod pranja nogu reći će učenicima: »Primjer sam vam dao, da i vi činite kao što ja vama učinih«, zapisa sv. Ivan. Svojom molitvom privlači učenike te će mu jedan od učenika: »Gospodine, nauči nas moliti!« piše sv. Luka. A sv. Matej donosi o mladiću koji ga pita: »Učitelju, što mi je činiti da život vječni baštinim?« Isus mu odgovara: »Ako hoćeš ući u život, vrši zapovijedi!« A to nije lako. Trnovit je put Isusovih učenika, kako piše sv. Matej: »Tko hoće ići za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka me slijedi!« U Katekizmu Katoličke Crkve u broju 1643. stoji: »Kršćanski supružnici imaju vlastiti dar u Božjem narodu po sakramentu ženidbe. Snagom te sakramentalne milosti oni se uzajamno pomažu u postizanju svetosti u bračnom životu te u prihvaćanju i odgoju djece. Bračna ljubav uključuje cjelinu u koju ulaze sve sastojnice osobe – zov tijela i nagona, snaga osjećaja i strasti, težnja duha i volje; ona smjera duboko osobnomu jedinstvu koje – nadilazeći sjedinjenje u jednom tijelu – vodi do punoga jedinstva srca i duše.« A onima koji žele biti savršeni Isus odgovara, a sv. Matej zapisuje: »Hoćeš li biti savršen, idi, prodaj što imaš i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.« To mogu biti redovničke osobe sa zavjetima, ali i svaki vjernik koji želi biti savršen po Kristovu evanđelju. Tako svi redovi vjernika postaju novi ljudi u uskrsnulom Gospodinu.