KAKO IZGLEDA AKTUALNA SLIKA RELIGIJSKOGA OBRAZOVANJA U EUROPI? Na međunarodnoj konferenciji projekta »Religiobraz« predstavljena analiza vjeronauka u sedam zemalja

Snimio: B. Čović | U Europskoj uniji nema jedinstvenoga odgojno-obrazovnoga sustava, pa tako ni jedinstvenoga religijskoga obrazovanja. Svaka ga država članica može kreirati kako sama želi
Gotovo na polovici četverogodišnjega projekta »Religiobraz« o doprinosu religijskoga obrazovanja suživotu u multikulturnom društvu prvi su detalji komparativne analize kurikula konfesionalnoga religijskoga obrazovanja u više europskih zemalja s ciljem da se upoznaju temeljni interkulturni i međureligijski ciljevi i sadržaji prezentirani na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji održanoj u ponedjeljak 20. rujna na zagrebačkom Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.
»Promjene koje se događaju sve nas više potiču da unutar vjeronauka promišljamo i djelujemo u sve većim izazovima pluralnosti, globalnosti i multireligioznosti«, rekla je, otvarajući skup, voditeljica projekta »Religiobraz« prof. Ružica Razum s Katedre religijske pedagogije i katehetike KBF-a u Zagrebu, a tijekom konferencije održano je 13 predavanja stručnjaka iz različitih područja iz više zemalja. Govorilo se o interkulturnoj kompetenciji (vjero)učitelja, dijalogu vjere i znanosti, religijskoj dimenziji interkulturnoga odgoja, važnosti i mogućnosti interkonfesionalne suradnje…
Posebno je zanimljiva bila analiza religijskoga obrazovanja po zemljama, iz koje je bilo vidljivo da u Europskoj uniji nema jedinstvenoga odgojno-obrazovnoga sustava, pa tako ni jedinstvenoga sustava religijskoga obrazovanja. A budući da Europska unija nema ingerenciju nad religijskim obrazovanjem, svaka ga država članica može kreirati kako sama želi pa se ti modeli razlikuju ovisno o odnosu Crkve i države.
AUSTRIJA | Vjeronauk usmjeren na kompetencije, a ne sadržaj

Između katehetskoga i religiološkoga pristupa – učenja religije te učenja o religiji – novi plan i program katoličkoga vjeronauk za niže i više razrede osnovne škole aktualan od rujna ove godine izabrao je srednji put, tzv. učenje od religije. Građa ne polazi od objektivno posredovanih sadržaja, nego je usredotočena na osobne kompetencije koje učenici trebaju steći, na individualne potrebe i interese učenika, ističe bečka teologinja i vjeroučiteljica dr. Marianna Komáromi. Nastavnik mora voditi računa kako reagirati na specifičnosti pojedinih razreda i škola i sadržaje ne smije ukalupiti, nego ih prezentirati u odnosu na tragove religioznosti koje učenici imaju, uz želju da im se pomogne taj sadržaj prevesti u njihov jezik.

NJEMAČKA | Religijsko obrazovanje približiti i »nepripadajućima«

Religijski je odgoj, kao i obrazovanje, u domeni njemačkih saveznih država. On je konfesionalan u većini pokrajina, osim u onima bivše Istočne Njemačke. Katolici su u Njemačkoj manjina, ima ih oko 30 posto i velik je izazov odnos prema onima koji se nazivaju »nepripadajućima« prema bilo kojoj religiji, smatra prof. Hans Mendl iz Passaua. Cilj jest da se i dalje obrazuju oni koji se sami nazivaju religioznima, ali isto tako ne žele se izgubiti iz vida oni koji pohađaju školu i želi im se približiti religijsko obrazovanje. Oni ne smiju biti misionizirani, ali moraju moći razumjeti kako čovjek zamišlja religiju i kakav odnos prema religioznosti može uspostaviti. Često i »katolički učenici« nisu posve katolički, imaju fluidan identitet, pa je zato važno njegovati dijalog.

FINSKA | Predmet religija definiran u ustavu

Uspostavljen je »slabi« konfesionalni model religijskoga obrazovanja. Organizacija predmeta »religija« spada na državu, a religijske zajednice imaju tek djelomičan utjecaj. Sadržaj religijskoga obrazovanja usmjeren je na odnos učenika prema vlastitoj religiji, svijet religija i dobar život, analizirali su dr. Valentina Mandarić i Gordana Barudžija. Polazi se od toga da je religija pitanje kulture, identiteta i doprinosa u promicanju temeljnih vrijednosti. Predmet je obvezatan bez mogućnosti izuzeća, njegov je status pravno definiran u Ustavu, a nudi se i alternativni predmet »životna pitanja i etika«. Vjeroučitelje imenuje država. Predmet želi učenika upoznati s njegovom vlastitom religijom i finskom duhovnom tradicijom, ali i uvesti učenika u područje drugih religija te mu pomoći da razumije kulturno i humanističko značenje religija.

ŠVEDSKA | Oslonac nije teologija, nego religijske studije

U jednoj od najsekulariziranijih zemalja svijeta predmet religija provodi se kao nekonfesionalna nastava i obvezatan je za sve učenike tijekom devet godina osnovne škole, a u srednjoj školi učenici biraju vjeronaučni sadržaj. U prenošenju znanja oslonac nije teologija, nego religijske studije, zaključak je analize dr. Denisa Barića i dr. s. Ane Thee Filipović. Iako je predmet nekonfesionalan, upoznavanje kršćanstva – osobito luteranske tradicije – zauzima važnu ulogu jer je ono oblikovalo povijest, kulturu i vrijednosti švedskoga društva. No predmet pridonosi razumijevanju i drugih tradicija i kultura, a to pruža temelje za suočavanje s ksenofobijom, potiče razvoj poštovanja i tolerancije, odgoj za temelje demokratske vrijednosti te pridonosi društvenoj koheziji i miru. Predmet religija povezan je s ostalim odgojno-obrazovnim sadržajima.

SLOVENIJA | Kad ga nema u školi, o vjeri se uči na daljinu

Jedna od rijetkih zemalja koje nemaju obvezno religijsko obrazovanje u školama, odnosno ono je svedeno na minimum, jest Slovenija, jer kako navodi dr. Janez Vodičar iz Ljubljane, u toj zemlji »vrijedi ‘sloboda od’, nitko nema pravo suočiti osobu s religijskim pitanjima u javnosti«. Čak ni u katoličkim školama koje financira država ne provodi se nikakav religijski sadržaj, on se može održavati tek poslije nastave. Pouka o religijama tek kao izborni predmet »religije i etika« nudi se posljednje tri godine osnovnoškolskoga obrazovanja, no izabire ga mali broj djece te se on provodi u nekolicini škola. Taj je sadržaj usmjeren više na povijest i simboliku religija. Stoga je osmišljen i od Europske unije financiran on-line program »EDUC8« koji jača otpornost djece i mladih na radikalizaciju i polarizaciju kroz religijsku edukaciju izvan škole.

ITALIJA | Obvezatan izborni predmet s mogućnošću izuzeća

Bog i čovjek, Biblija, religiozni jezik, etičke i religijske vrjednote – u središtu su predmeta »učenje katoličke religije« koji se provodi kao obvezatan izborni predmet s mogućnošću izuzeća. Religiozni odgoj u službi je ciljeva škole koja treba promicati odgoj utemeljen na vrijednostima, on je ponuđen svim učenicima, pa i onima koji nisu vjernici ili ne prakticiraju vjeru jer je otvoren za sve one koji žele razmišljati o velikim problemima čovječanstva i kulture. Religiozni je odgoj i kulturni odgoj, a važan je kulturni i odgojni vid religijskoga obrazovanja. Zanimljivo je što se nudi onima koji ne pohađaju taj konfesionalni model obrazovanja: boravak u alternativnom razredu, aktivnost pod vodstvom nastavnika ili bez njega (u srednjoj školi), kao i odlazak iz škole u vrijeme vjeronauka.

Vjeronauk doživljavati kao milosni dar, a ne pravo koje nitko ne može oduzeti
Na skupu je bilo riječi i o nastavi vjeronauka u Hrvatskoj, a s obzirom na poznato iznesena su i pojedina opažanja. Dr. Valentina Mandarić ističe da je vjeronauk u Hrvatskoj dobrim dijelom oslonjen na evangelizacijsku i katehetsku dimenziju te da je još uvijek pohađanje vjeronauka uvjet za primanje sakramenata. »Mi u Hrvatskoj još puno energije trošimo na dokazivanje opravdanosti vjeronauka u školi, a puno manje promišljamo, razmišljamo, analiziramo i tematiziramo model vjeronaučne nastave. Onaj tko se usudi raspravljati o tom modelu često bude označen kao onaj koji dira u eklezijalnost i crkvenost. Smatram da bismo mogućnost vjeronauka u školi trebali više doživljavati kao milosni dar i priliku za služenje, a puno manje kao naše pravo koje nitko ne može oduzeti.«
Trend iseljavanja iz Hrvatske, migrantska kriza i posljedice koronakrize utjecat će na pristup religijskomu obrazovanju u Hrvatskoj, na vrste obrazovanja, planove, programe i sadržaje, istaknuo je dr. Denis Barić na konferenciji, rekavši: »Kurikul katoličkoga vjeronauka doživio je stanovite promjene 2019. godine, a navedene su promjene uvjetovane i donošenjem novih zakona na europskoj razini, društveno-religioznim promjenama, kulturnim promjenama, slijedom čega je katolički vjeronauk pokazao da želi pomoći u davanju odgovara na promjene i aktualna pitanja koja zaokupljaju mladoga čovjeka.«