KAKO JE WARREN KENNETH PAXTON POSTAO »IZNIMKA« Političaru je životna motivacija – punica

Warren Kenneth Paxton Jr.

Odvjetnik i političar Warren Kenneth Paxton Jr. rođen je 23. prosinca 1962. godine u Minotu u Sjevernoj Dakoti, Sjedinjene Američke Države. Diplomirao je psihologiju na Sveučilištu Baylor i pravo na Sveučilištu u Virginiji. Paxton je 51. državni odvjetnik Teksasa od 2015., a na drugi mandat izabran je 2018. godine. Jedan od prioriteta bio mu je rad na promicanju svetosti života u Teksasu i osiguravanje da se zakoni koje je donijelo zakonodavno tijelo za zaštitu života nerođene djece provode i zakonski štite, o čemu je rekao: »Nemilosrdno ću se boriti da zaustavim jezive prakse pobačaja da oduzmu više nevinih života.« O svojim zauzimanjima za svetost života je istaknuo: »Moja predanost svetosti života je osobna. Zbog hrabre odluke svoje biološke majke, moja supruga Angela je dana na posvajanje. Njezina je majka odabrala život, a ja sam upoznao ženu svojih snova i postao blagoslovljen prekrasnim životom s njom i našom obitelji.«