KAPELA MARIJE KRALJICE MIRA U DOBRIM ZDENCIMA Bl. Stepinac blagoslovio temeljni kamen

Na obroncima Medvednice (69)

Snimio: Z. Galić | Kapela Marije Kraljice Mira u Dobrim Zdencima

Na cesti od Donje i Gornje Stubice za Mariju Bistricu na krajnjim obroncima sjevernoga dijela Medvednice nalazi se mjesto Dobri Zdenci. U njemu je zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac o blagdanu Blagovijesti 23. ožujka 1943. blagoslovio temeljni kamen kapele Marije Kraljice Mira. Crkva (14 x 8 m) izgrađena je do g. 1962., a do g. 1987. dovršena je darovima vjernika.

Zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac blagoslovio je o blagdanu Blagovijesti 23. ožujka 1943. temeljni kamen kapele Marije Kraljice Mira. Crkva (14 x 8 m) izgrađena je do g. 1962., a do g. 1987. dovršena je darovima vjernika.

U luneti nad ulaznim vratima postavljen je vitražni prozor s likom bl. Stepinca, vatikanskom bazilikom sv. Petra i zagrebačkom prvostolnicom Uznesenja BDM. Kapela ima plošno pročelje s krovištem visine 13 m i bočno izgrađenim zvonikom od 20 m. Kod ulaza u unutrašnjosti nalazi se pjevalište. Na bočnim zidovima građevine na svakoj strani probijena su tri velika lučna prozora ostakljena vitrajima. Na njima su prikazani likovi sv. Josipa, sv. Leopolda Mandića, sv. Ivana Krstitelja, sv. Antuna Padovanskoga, sv. Barbare i sv. Nikole Tavelića. U sniženom polukružnom svetištu začelni zid ispunjen je peterim istim vitražnim prozorima na kojima su prikazane scene iz Marijina života. U središnjem dijelu svetišta nalazi se oltar sa svetohraništem, oltarni stol i kip Blažene Djevice Marije. Njezin lik Kraljice Mira na slici je koja je postavljena ispod krovišta na luk apside. Unutrašnjost zidova ispunjena je slikama križnoga puta, bl. Alojzija Stepinca, sv. Ivana Pavla II., Kalvarije i kipovima Srca Isusova i sv. Antuna Padovanskoga. Do g. 2012. kapela je obnovljena i temeljito uređena u unutrašnjosti.

Spomenploča na spomen 800. obljetnice prvoga zapisa mjesta i crkve sv. Jurja u Gornjoj Stubici postavljena je na pročelje kapele g. 2009.

Mise su nedjeljom u 8 sati prema rasporedu misa za Dobre Zdence, Šagudovec i Dubovec koji se objavljuje u župnom listiću. Proštenje je prve nedjelje u lipnju. Kapela je 13. i 14. postaja župnoga križnoga puta u korizmi koji započinje kod župne crkve u Gornjoj Stubici, a završava u Dobrim Zdencima s misom.