KAPELA PRESVETOGA TROJSTVA U DRAGANIĆKOM GOLJAKU Pomlađuje se kapelica izgrađena drevnim »hrvatskim vuglovima«

Samoborsko-jastrebarskim krajem (127) Kapela Presvetoga Trojstva u Draganićkom Goljaku

Snimio: Z. Galić

Župi sv. Jurja iz Draganića u Goljaku pripada, sada već jedina u Karlovačkoj županiji, drvena kapela iz 17. stoljeća. Goljak se nalazi uz cestu Jastrebarsko – Karlovac na nekoliko kilometara od Budrovca i Mrzljaka prema Lugu i Karlovcu. Na uzvisini i zaravni iznad okolnih šuma g. 1689. postavljena je na mjestu starije kapele sadašnja drvena kapelica koja je građena jedinstvenim slaganjem blokova metodom »hrvatskih vuglova«. Danas je kapela u obnovi jer je zaštićeno kulturno dobro zbog načina gradnje, drvorezbarstva i oslikanih drvenih frizova uz zidove crkvice. Može se pretpostaviti da su pavlini iz obližnjih Svetica, u koje su došli g. 1627. te im je prior bio Ivan Belostenec (1594.-1675.), utjecali na oslikavanje zidova.

Oplate i friz su iz 1705. godine, a od 22 oslika dojmljiv je prikaz apostola kod obreda liturgije, lik Gospe Žalosne i lik sv. Lovre. Zidne slike, ulje na drvu, jedinstvenoga su prikaza u Hrvatskoj s prikazom likova u naravnoj veličini. Slike su obnovljene u obnoviteljskoj kući »Ars Verus« te čekaju dovršenje cijele kapele za njihovu postavu. Vrijednost jednobrodne drvene kapele sa svetištem i pridodanom bočnom prostorijom sakristije je u kasnorenesansnom retablu polikromiranoga i pozlaćenoga oltara iz g. 1692. Oltar s prikazom Presvetoga Trojstva postavili su crkveni »šekutori« (sakristani ili članovi crkvenoga odbora) Pavlaković i Zdelar. U to vrijeme na stropu je bio oslikani tabulat. Ispred ulaza crkvica je imala drveni trijem koji je u 18. st. zamijenjen zidanim predvorjem. Na njemu se uzdizao visoki drveni zvonik. Od predvorja se očuvao samo pročelni zid, a zvonik će trebati ponovno složiti i u njega vratiti obnovljeno zvono iz 16. st. Do sada je obnovljen vrh zvonika. Na bočnim zidovima probijeni su četvrtasti prozori drvenoga okvira sa željeznim rešetkama. Obnova traje gotovo jedno desetljeće.