KAPELA SV. BARBARE U DRAGANIĆKOM VRHU Plemenita prošlost i vitraj u čast travničkoga plemića duha

Samoborsko-jastrebarskim krajem (119) kapela sv. Barbare u Draganićkom vrhu

Snimio: Z. Galić | Kapela sv. Barbare u Draganićkom Vrhu

Župa sv. Jurja iz Draganića u Jaskanskom dekanatu zabilježena je u popisu Ivana Arhiđakona Goričkoga g. 1334., ali i prije u vrijeme kralja Bele IV. g. 1249. Tada su se uređivale granice posjeda u Podgorskoj županiji i »Plemenitoj općini Draganić«.

Župna se crkva nalazi u Draganiću, a osam je kapela razasuto na području sedamnaest sela, koja su uglavnom dobila ime po prvim doseljenim Hrvatima još u 7./8. stoljeću. Glavno mjesto i župno središte, s prvim spomenom župana imena Dragani g. 1312. i 1343., kasnije bilježi plemićku obitelj Draganićki, prema kojima je mjesto dobilo ime.

Mjesto Vrh nalazi se uz glavnu cestu Jastrebarsko – Karlovac. Kod skretanja ceste za selo Križančiće na suprotnoj strani ceste izgrađena je jednobrodna zidana barokna kapela s masivnim ulaznim zvonikom ispred pročelja. Nju je g. 1731. izgradila slobodna Draganićka općina s tri oltara koji su bili smješteni u plitke bočne kapele i isto takvo svetište. Kapela je obnovljena g. 1767., a za četrdesetu obljetnicu izgradnje, godine 1771., dozidan joj je zvonik i povećani su prozori na sadašnju veličinu. Danas su prozori ostakljeni vitrajima s prikazom sv. Barbare i sluge Božjega Petra Barbarića (19. svibnja 1874. – 15. travnja 1897.), umrloga na glasu svetosti, za kojega je pokrenut postupak proglašenja blaženim i svetim. Prije g. 1731. na istom se mjestu nalazila drvena kapela sv. Barbare. Stari drveni tabulat skinut je g. 1834. U novijoj obnovi kapela je izmijenila izgled i danas ima ravne stropove u lađi i svetištu, koje je odijeljeno trijumfalnim lukom. Glavni rezbareni drveni oltar, koji je postavljen na začelni zid svetišta, ima tri niše u kojima su kipovi naslovne svetice s raznim predmetima njezina mučeništva i vjernosti Kristu. Danas su u bočnim kapelama slike – oltari Srca Isusova s desne i Gospe Lurdske s lijeve strane crkve. Sakristija i stan za svećenika sa sjeverne je strane crkve. Mise su nedjeljom i na velike blagdane u 8 sati. Blagdan je 4. prosinca.