NA PUTU DO »KAMENIH SVATA« Kapela sv. Ivana Krstitelja u Jablanovcu

Na obroncima Medvednice (87)

Snimio: Z. Galić | Kapela sv. Ivana Krstitelja u Jablanovcu

Župa Marije Pomoćnice u Ivancu Bistranskom nastala je odjeljivanjem od župe sv. Nikole iz Gornje Bistre i ustanovljena je 2005. U župi su mjesta Ivanec, Jablanovec i Jarek. Jablanovec se nalazi uz cestu za Gornju Bistru i Stubičke Toplice ispod zapadnih obronaka Medvednice. Od kapele sv. Ivana Krstitelja u središtu mjesta planinarsko je ishodište za »Kamene svate« i dalje za domove »Risnjak« i »Grafičar« te još dalje sa spustom preko Medvednice u Mikuliće, Medvedgrad i Šestine.

U svetištu se na glavnom oltaru nalazi kip sv. Ivana. Župljani su kapelu obnovili g. 2001. Ploča sa zapisom obnove nalazi se iznad ulaza u kapelu. Na bočnim stranama kapele nalaze se još tri oltara: oltar sv. Valentina sa slikom, te oltari sv. Jakova i sv. Trojstva sa slikama.

Prva kapela izgrađena je u vrijeme osnivanja župe i gradnje crkve sv. Nikole u Bistranskoj Poljanici prije g. 1631. Podatke je na temelju povijesnih zapisa g. 1850. objavio župnik Jakob Cerovski u kronici »Knjiga spomenika vrednih fare Biztranske od najstarijih vremena i do sadašnjih«. Cerovski je zaslužan i za gradnju kapele sv. Roka u Novakima i bio je organizator župnih hodočašća u Mariju Bistricu. On je ruševnu i zapuštenu kapelu sv. Ivana g. 1854. obnovio iz temelja s novim krovom i dograđenim zidovima. Ploča sa zapisom o obnovi postavljena je iznad dovratka na plošnom pročelju. Stari toranj morao se porušiti, a novi je dozidan nad pročelje kapele g. 1871. Tlocrt četvrtaste kapele završava prostranim trostranim svetištem s bočnim prozorima. Bočni zidovi imaju po dva vitražna prozora sa svake strane. Pročelni je ulaz ostavljen od starije građevine i izrađen je od kamenih elemenata.

Kip sv. Ivana na glavnom oltaru

U svetištu se na glavnom oltaru nalazi kip sv. Ivana. Župljani su kapelu obnovili g. 2001. Ploča sa zapisom obnove nalazi se iznad ulaza u kapelu. Na bočnim stranama kapele nalaze se još tri oltara: oltar sv. Valentina sa slikom, postavljen g. 1861. i blagoslovljen 14. veljače 1862. na svetčev blagdan, te oltari sv. Jakova i sv. Trojstva sa slikama. Oko crkvice izgrađen je niski zid te se vjerojatno uz nju nalazilo malo groblje, kojemu danas nema traga.

Mise su nedjeljom u 9 sati, a proštenje na blagdan sv. Ivana Krstitelja.