KAPELA SV. LIBERANA U VELOJ LUCI Crkvica francuskoga svetca usred plodnih polja

Crkve i kapele (35) Otok Korčula, kapela sv. Liberana u Veloj Luci

Snimio: Z. Galić | Kapela sv. Liberana u Veloj Luci

Na sjevernoj strani prilaza Veloj Luci prostiru se plodna polja: Poljica, Vrbovica, Kruševo, Spritišće i Zdračevo s vinogradima, maslinicima, povrćem i agrumima. U sredini Zdračeva polja izgrađena je g. 1866. seoska crkvica sv. Liberana na imanju obitelji Tabain-Šantić. Sv. Liberan (fran. Liboire, biskup Le Mansa, rođ. oko 320.) često je čašćen na otoku i u neretvanskom kraju te je zaštitnik ili suzaštitnik mnogih mjesta, a tako i Vele Luke. Blagdan mu je 23. srpnja. On je suvremenik sv. Martina iz Toursa, koji mu je vodio sprovod nakon smrti 23. srpnja 397. Crkvica je blagoslovljena 6. rujna 1867. i temeljito obnovljena g. 1976., a unutrašnjost g. 2005. Obitelj Tabain-Šantić g. 1983. kapelu je darovala župi.

U sredini Zdračeva polja izgrađena je g. 1866. seoska crkvica sv. Liberana na imanju obitelji Tabain-Šantić. Sv. Liberan (fran. Liboire, biskup Le Mansa, rođ. oko 320.) često je čašćen na otoku i u neretvanskom kraju.

Poljska crkvica skromnih dimenzija, četvrtastoga tlocrta s ravnom apsidom i kamenom preslicom bez zvona sa završnim križem, smještena je na rubu vinograda s orijentacijom istok – zapad. Na pročelju nema prozore, a na bočnim stranama probijen je po jedan četvrtasti prozorčić. Prekrivena je škriljama, a u unutrašnjosti joj bačvasti svod pridržava krov. Kameni oltarni stol priljubljen je uz ravni začelni zid koji u maloj udubljenoj niši ima postavljen pučki kipić svetca mučenika koji je vezan za raspelo i proboden je strjelicom. Unutrašnjost je opremljena slikama Srca Isusova i Marijina i slikom sv. Liberana.

Korčulanska biskupija utemeljena je g. 1300. (od g. 1301. do g. 1541. naziva se Korčulansko-stonska), a ukinuta je 3. ožujka 1828. bulom pape Leona XII. te pravno i formalno pripojena Dubrovačkoj biskupiji 28. travnja 1930. Od toga dana (osim za vrijeme talijanske okupacije od 1923. do 1950.) područje ukinute Korčulanske biskupije s otokom Lastovom čini dekanat s devet korčulanskih i jednom lastovskom župom.