KAPELA SV. MIHAELA U JEŽDOVCU Nekadašnja seoska trgovina preuređena u sakralni objekt

Samoborsko-jastrebarskim krajem (80) Kapela sv. Mihaela u Ježdovcu

Kapela sv. Mihaela u Ježdovcu

U župi sv. Ivana Nepomuka u Stupniku u Ježdovačkoj ulici br. 32 u središtu Ježdovca izgrađena je g. 1995. kapela posvećena sv. Mihaelu arkanđelu. Napuštena nekadašnja seoska trgovina preuređena je u sakralni objekt. Adaptaciju i uređenje izvršili su domaći majstori uz pomoć župnika Dubravka Škrlina Hrena.

Objekt se nalazi na prostoru zajedničkoga dvorišta s osnovnom školom i malim dječjim igralištem. Kapela ima istaknutu bočnu sakristiju, iznad koje je masivni niski zvonik sa zvonom. Kraj sakristije, na čijem je vanjskom zidu postavljena niša s kipom sv. Mihaela i natpisom »Sv. Mihaele, brani nas!«, ulaz je u četvrtastu prostoriju s vitražnim prozorima i oltarom sa zidnom slikom u prednjem dijelu lađe crkvice. Jednostavan mramorni stol oltara postavljen je ispred oltarne slike koja zauzima cijeli prostor zida. Slika u svojem središtu ima nacrtan lik arkanđela Mihaela u ratničkoj odori, s krilima, mačem u jednoj i vagom u drugoj ruci. Pod nogama mu je pali đavao. Na zidnoj je slici u pozadini nacrtana ježdovečka kapela sv. Mihaela, župna crkva sv. Ivana Nepomuka, kapela Majke Božje Lauretanske i nekoliko seoskih kućica. Sliku su nacrtali župljani Martina Bunić i Božidar Šaka. S lijeve strane oltarnoga stola postavljeno je svetohranište, a na bočnom zidu reljefni križni put. Vitraji na prozorima imaju simboličke sakralne teme koje prikazuju sidro, euharistiju, križ i srce. U kapeli je ravan drveni strop i krovište prekriveno crijepom.

Mise su na velike blagdane te jednom u tjednu u 17.30. Misa je i na blagdan svetih arkanđela Mihaela, Gabrijela i Rafaela 29. rujna. Raspored misa za sve sakralne objekte u župi objavljuje župnik preko župnoga listića.