KAPELA SV. PAVLA U PAVLOVČANIMA Drevni oltar krije i grb nepoznatih plemića

Samoborsko-jastrebarskim krajem (117) Kapela sv. Pavla u Pavlovčanima

Snimio: Z. Galić | Kapela sv. Pavla u Pavlovčanima

Pavlovčani su mjesto uz sporednu cestu koja spaja Gornji Desinec i Jastrebarsko, udaljeno oko 3 kilometra od Jaske. Na uzvisini Rakički vrh nalazi se jednobrodna kapela sv. Pavla sa sniženom i polukružnom apsidom, jedna od prvih srednjovjekovnih zidanih crkvica na tom području oko koje je smješteno ograđeno groblje. Kapela je izgrađena 1668. na istom mjestu gdje se nalazila drvena kapela koju 1334. spominje Ivan Arhiđakon Gorički u popisu župa. Rakički se vrh nalazio u vlasništvu izvjesnoga Jurja Rakičkoga, koji je upisan i kao pokrovitelj crkve u darovnici zemljišta iz 1423. Glavni drveni oltar iz 1643. – jedan od najstarijih oltara u jastrebarskom kraju – potječe iz stare drvene kapele, a kasnije je prenesen u apsidu zidane crkvice sv. Pavla. Sastoji se od dva četvrtasta dijela. U srednjem je dijelu slika s prikazom mjesta na kojem se obratio sv. Pavao padom s konja čuvši Isusove riječi ispisane i na trijumfalnom luku: »Savle, Savle! Zašto me progoniš?« Na vrhu je oltara druga ploča s okruglim medaljonom goluba koji prikazuje Duha Svetoga. U dnu je oltara istaknut grb nepoznate plemićke obitelji – povijesni hrvatski grb s početnim bijelim poljem – te godina 1741., kada je slika postavljena na oltar. Na stropu kapele nacrtan je Isus raširenih ruku s natpisima: »Ja ću opet k vama« i »Viditi ću šta ste – sudit ću vas kakvi ste«.

Na visoko plošno pročelje s ulaznim drvenim starim vratima, omeđenima lučnim kamenim okvirom i vršnim zaglavnim kamenom u obliku dijamanta, nastavlja se drveni zvonik na limenom krovu. Iznad vrata ostakljena je niša s kipom Krista uzdignutih ruku i natpisom: »Ja sam uskrsnuće i život. Dođite k meni svi umorni i opterećeni.« Bočne visoke stranice imaju dva četvrtasta prozora samo na južnoj strani.

Blagdan obraćenja sv. Pavla slavi se 25. siječnja, a sv. Petra i Pavla 29. lipnja.