KAPELA SV. PETKE NA BUDINJAKU Umiranja i ponovna rađanja »Petrove kćeri« na Žumberku

Samoborsko-jastrebarskim krajem (135) Kapela sv. Petke na Budinjaku

Snimio: Z. Galić

Župi sv. Petra i Pavla iz Mrzloga Polja pripada grkokatolička kapela sv. Petke (Petronile) na Budinjaku, koji se nalazi na uzdužnoj planinarskoj stazi kroz Žumberak. Od sela Šimraka i Koretića udaljen je sat i pol hoda. Tamo su ostatci srednjovjekovne četverolisne crkvice sv. Petke, koja je otkrivena 2006. godine. Godine 1827. izgrađena je nova kapela sv. Petke, i to na mjestu drvene uskočke crkvice iz vremena njihova doseljavanja na Žumberak u 16. stoljeću. Njome su se uskoci koristili za bizantsko (grkokatoličko) bogoslužje do g. 1841. kada je i ona zbog trošnosti srušena. Nova kapela služila je za bogoslužje rimokatolika, ali je ponovno predana na upotrebu grkokatolicima. Nekoliko je puta obnavljana i mijenjala osnovni izgled, a od zapuštenosti i devastacije spašena je sedamdesetih zalaganjem tada mladoga župnika Milana Vranešića.

Kapela sv. Petke ima nad ulazom zvonik u obliku preslice s prostorom za dva zvona. Crkvicom se koriste i rimokatolici, a zajedno s grkokatolicima okupljaju se na spomendan sv. Petronile 31. svibnja. Svetica je duhovna kći sv. Petra, mučenica iz 1. st., koja je ubijena u Rimu. Kosti su joj u 9. st. prenesene iz katakomba u baziliku sv. Petra. Titular sv. Petronile nosile su neke srednjovjekovne crkve u Europi.

Na četvrtastu lađu crkve bez posebnih ukrasa nastavlja se polukružno svetište s drvenim oltarom na kojem se iznad kivota (svetohraništa) nalazi kip Bogorodice s Djetetom. Na tetrapodu ispred svetišta postavljena je ikona sv. Petra i Pavla, a lijevo od svetišta ikona Bogorodice i slika sv. Petke. Crkva nema ikonostas, ali su ikone Krista (desno) i Bogorodice (lijevo) postavljene na unutrašnjost trijumfalnoga luka. S južne strane vanjskoga zida svetišta nalazi se grob zaslužnoga župnika Stjepana Ivanušića (1948. – 2008.), »popa Štefa« koji je ondje služio gotovo tri desetljeća.

Liturgija (misa) nedjeljom je u 11 sati, a proštenje na petrovsku nedjelju.