KAPELA SV. ROKA U VELOJ LUCI Domaći kipar obogatio grobnu kapelu

Otok Korčula (30)

Snimio: Z. Galić | Kapela sv. Roka, Vela Luka

Iznad Vele Luke na kraju Ulice 35 nalazi se gradsko groblje u kojem je u starom dijelu g. 1939. obnovljena kapela sv. Roka (ploča na zvoniku). U literaturi se spominje i g. 1849., vrijeme gradnje kapele, formiranje groblja i završetak gradnje župne crkve te osnivanje župe sv. Josipa. Groblje je prošireno i uređeno g. 1910.

Kapela je oktogonalna kamena građevina izgrađena prema kapeli sv. Luke iz 19. st. koja se nalazi na groblju grada Korčule. Osmerokutni zidovi kapele su plohe na kojima se ističe šest visokih prostranih prozora lučnih završetaka. Prozori se ne nalaze na ulaznom oktogonu, koji je nešto izbočeniji na osnovi građevine, te na začelnom apsidalnom zidu. Pročelje završava monumentalnom dvostrukom preslicom s jednim zvonom i malim krovnim završetkom s otvorenim praznim nišama te vršnim križem. Između ulaza, koji je profiliran trobridnim okvirom i uzdignut od tla za sedam stuba, i preslice postavljena je osmolisna rozeta jednobridnoga jednostavnoga okvira. Okolo osmerokutnih zidova u podnožju kapele postavljen je kameni vijenac za učvršćenje građevine. Crkvica je prekrivena crijepom koji prekriva osmerokutno krovište.

Unutrašnjost kapele je ožbukana, a pod je prekriven pločicama. Njezin je oltar postavljen u nišu na začelnom zidu. To je drvodjelski kiparski rad domaćega umjetnika s kraja 19 st., a izrađen je u liku sv. Roka sa psom. Ispred oltara nalazi se jednostavna menza oltara. Kapela služi za ispraćaj umrlih osoba.

Na lokalitetu Vranina i Šibalovih nogu 5. studenoga 1944. partizani su likvidirali nepoznat broj ljudi (između 70 i 300), a među njima i svećenika Antuna Bačića, Ivu Jelinovića, Luku Grkovića i Ivu Brajnovića (spomenploča se nalazi u župnoj crkvi).