KAPELA SV. VIDA U GORNJEM DESINCU Prepoznatljiva i po djelu pučkoga slikara

Samoborsko-jastrebarskim krajem (70) Kapela sv. Vida u Gornjem Desincu

Snimio: Z. Galić | Kapela sv. Vida u Gornjem Desincu

U Gornjem Desincu, udaljena od župne crkve sv. Ivana Krstitelja oko pola kilometra, na križanju ulica Ante Starčevića, sv. Vida i Vinogradarske, nalazi se mala i uređena kapela sv. Vida, izgrađena prije 170 godina. Kapela je krajnja točka vidovske (15. lipnja) i tijelovske procesije koje kreću od župne crkve te dolaze do kapele. Vidovska se procesija održava na blagdan sv. Vida ili nedjelju nakon blagdana ako je drugoga dana u tjednu.

Kanonske vizitacije spominju crkvicu tek g. 1922., ali je ona nezaobilazan sakralni objekt kroz minula desetljeća u životu župljana. Na Tijelovo procesija koja se kreće uz limenu glazbu i pučko pjevanje zaustavlja se četiri puta na usputnim postajama do kapele sv. Vida.

Crkvica je skromnih dimenzija, četvrtastoga tlocrta s polukružnim završetkom apside, plošnim pročeljem i istaknutim zvonikom na vrhu trokutastoga krovišta prekrivena limom. Iznad prostranih ostakljenih ulaznih vrata u trokutastom zidnom nastavku nalaze se tri niše sa slikama naslovnoga svetca i natpisom »Sv. Vide, moli za nas«. Na kapeli su veliki bočni prozori zaštićeni drvenim kapcima. Okolo nje postavljena je masivna kamena ograda jer se crkvica nalazi na spoju ili račvanju triju prometnica koje se spuštaju s obronaka Plešivice prema središtu Desinca. U unutrašnjosti u apsidalnom dijelu, koje je ispunjeno zidanim stolom oltara, postavljen je kipić sv. Vida, iza kojega se nalazi veća slika pučkoga slikara s prikazom mučeništva naslovnoga svetca. Bočno su još slike reprodukcije Blažene Djevice Marije s malim Isusom (Raffaello) i scena iz Novoga zavjeta (Mk 10, 13-16) gdje Krist kaže: »Pustite dječicu neka dolaze k meni…«