KAPELA SVETOGA DUHA U JASTREBARSKOM Sedmostoljetni gotički biser obnavljala je banska obitelj

Crkve i kapele Samoborsko-jastrebarskim krajem (110) Kapela Svetoga Duha u Jastrebarskom

Snimio: Z. Galić | Kapela Svetoga Duha u Jastrebarskom

Jastrebarska kapela Svetoga Duha na križanju Mačekove i Jelačićeve ulice te kapela sv. Petra dvije su najstarije u gradu. Kapela sv. Petra spominje se 1561. g., a dao ju je izgraditi ban Petar Erdody za obiteljsku grobnicu. Izgradnjom nove župne crkve sv. Nikole 1776. g. ona je prenamijenjena u sakristiju. Grob sa spomenikom banu Petru nestao je, a grobna ploča s epitafom uzidana je u zid župne crkve kod oltara sv. Roka.

Gotička kapela Svetoga Duha i prebendarski posjedi, koji su dar trojice jaskanskih građana, spominju se 1346. Poslije se zidana kapela s drvenim zvonikom spominje 1478., 1501. te 1598. Aleksandar I. Erdody, pripadnik šestoga koljena slavnoga bana Tome II. Erdodyja te član na saboru u Požunu, obnovio je kapelu 1697. g. Aleksandar je uz brojne funkcije bio veliki župan u Varaždinu i Vasi, kapetan Petrinje, ali i onaj koji je ugušio pobunu kmetova u Letovaniću. U to je vrijeme crkvica imala glavni oltar Svetoga Duha, sv. Josipa i sv. Barbare. Tijekom barokne obnove 1706. g. vjerojatno su sudjelovali ljubljanski graditelji jaskanskoga franjevačkoga samostana. Sakristija sa zapadne strane crkvice dodana je 1765. Kod neogotičke obnove s kraja 19. st. kapela je na staro prostrano sniženo trostrano svetište s križnim svodom i odijeljenim trijumfalnim lukom dobila lađu, zvonik i svod te dimenzije 12 x 5 m. U svetište je 1852. g. postavljen drveni oltar s palom silaska Duha Svetoga na Mariju i apostole. Oltar ima kružno ophodište. Iznad zapadnoga izlaza iz crkve nalazi se drveno pjevalište oslonjeno na dva masivna stupa. Na sjevernom zidu kapele postavljen je krajem 19. st. visoki drveni neogotički oltar s prikazom sv. Obitelji.

Kapela Svetoga Duha je odlukom Ministarstva kulture od g. 2005. u statusu kulturnoga dobra te je zbog unutarnje vlage 2009. g. obnovljeno krovište, a od 2016. obavljaju se sanacije i obnova cijeloga objekta te vanjske ograde. Intenzivni zahvati na građevini radili su se u ovoj, 2023. godini.