POSTAJE KRIŽNOGA PUTA GRADILO SRCE MJESNIH OBITELJI Kapele u Markuševečkoj Trnavi i Bačunu

Snimio: Z. Galić | Kapelica Srca Marijina i kapelica sv. Vida (desno)

Planinarsko društvo »Sv. Šimun« iz Markuševca u korizmi organizira križni put po selima markuševečke okolice s postajama uz raspela i kapele. Križni put započinje od kapele Blažene Djevice Marije u Markuševcu, a završava večernjom misom u župnoj crkvi. Peta postaja križnoga puta je u Markuševečkoj Trnavi, gdje je g. 1929. izgrađena kapelica sv. Vida. Ona se nalazi na križanju putova za župno središte, za Dubec ili planinarske putove na Medvednicu, za Gorsko zrcalo, Mariju Snježnu, Gorščicu i Hunjku.

Kapelica Srca Marijna

Kapela je posvećena prvu nedjelju nakon Uskrsa g. 1930. za vrijeme župnika Kovačića. Na oltar su postavljeni kipovi sv. Vida (15. lipnja), sv. Lovre (10. kolovoza) i sv. Ivana Krstitelja (24. lipnja). Tada se održavaju mise. Bočno uz oltar nalazi se slika bl. Alojzija Stepinca i kipić Majke Božje Svibanjske. Sat na tornjiću i drvena ulazna vrata postavljeni su za župnika Ivšića g. 1975. Kao i ostale kapele toga kraja i ta je izgrađena troškom i marom mještana. Njezina temeljita obnova izvršena je g. 2001.

U Bačunu, selu na prometnici od Markuševca do Mihaljevca, izgrađena je g. 1930., a zbog trošnosti ponovno zidana sredstvima mještana kapelica Srca Marijna. Posvećena je 6. lipnja 2010. Za djelovanja remetskoga dekanata i župnika Markuševca Zlatka Golubića. Kod nje se proštenje i misa održava u nedjelju nakon blagdana. Kapela je dvanaesta postaja markuševečkoga križnoga puta.

Plošno pročelje

Njeno plošno pročelje s ovalnim završetkom krovišta, ispod kojega je postavljeno raspelo s korpusom Krista, ima ulazni otvor koji je zaštićen vratima od kovanoga željeza. U uređenoj unutrašnjosti s trokutastim stropom, sjevernim bočnim prozorčićem i polukružnom apsidom mramorni je oltarni stol s kipom Srca Marijina, koji je darovao Jura Jurin.