KARIZMATSKI POKRET Nada ili možda nešto drugo za Katoličku Crkvu

Knjiga »Karizmatski pokret – Nada ili možda nešto drugo za Katoličku Crkvu« autora Marinka Perkovića objavljena je u suizdanju Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta iz Sarajeva i Glasa Koncila.

Katolička Crkva sastoji se od mnoštva različitih zajednica, pokreta i molitvenih skupina koje kršćanske vrijednosti nastoje živjeti u duhu dotične zajednice. Među njima se može primijetiti razlika između onih koji tradicionalno razmišljaju i žive vjeru od onih koji su otvoreni novim putovima njezina ostvarenja. Među potonje ubraja se i Pokret obnove u Duhu Svetom, tj. Katolički karizmatski pokret koji je bio predmetom mnogih kritika.

Novoobjavljenom knjigom autor Perković želi dati ispravno vrjednovanje Karizmatskoga pokreta. Pri tome je kao uporišnu točku uzeo djela najpoznatijega hrvatskoga karizmatika fra Zvjezdana Linića.

Knjiga je podijeljena u sedam poglavlja. Prva tri poglavlja uvode u tematiku knjige (Kratka povijest Karizmatskog pokreta; Karizmatski pokret i karizme; Krštenje u Duhu). Sljedeća dva poglavlja govore o dvama doktrinarnim stupovima na kojima počiva Katolički karizmatski pokret (Karizmatsko poimanje Trojedinoga Boga; Teološki pogled na đavle i njihovo djelovanje). Zadnja dva poglavlja dosljedna su primjena karizmatskoga naučavanja (Oslobođenje od đavolskih smetnji; Ozdravljenja posredstvom karizmatika). U zaključku autor iznosi pozitivne, ali i negativne aspekte Karizmatskoga pokreta, ističući da crno-bijela tehnika u konačnoj prosudbi Katoličkoga karizmatskoga pokreta nije dobra ni preporučljiva.

Knjiga, iako znanstvenoga karaktera, pisana je jasnim i svima lako razumljivim jezikom te će biti od velike pomoći svećenicima, vjeroučiteljima, pastoralnim djelatnicima i svim ostalim zainteresiranim čitateljima koji žele upoznati i bolje razumjeti Katolički karizmatski pokret.