KATOLICI U MANJE POZNATIM ZEMLJAMA SVIJETA Zambija (3) – postojbina Homo rhodesiensisa

Pripadnici jednoga od brojnih autohtonih plemena, čija se tradicija često uklapa i u liturgijska slavlja
Prvi katolički misionari, portugalski dominikanci, stigli su u Zambiju 1730., a kasnije – 1879. došli su i prvi isusovci, zatim g. 1891. bijeli oci te 1931. talijanski franjevci i irski kapucini

Nakon što je u prošlom broju predstavljena Chipata, jedna od sedam sufraganskih biskupija nadbiskupije Lusaka, slijedi prikaz i ostalih šest.

Biskupija u gradu protestantskoga misionara

Biskupija Kabwe nalazi se u istoimenom glavnom gradu središnje provincije Zambije s populacijom koja se procjenjuje na oko milijun stanovnika prema crkvenim procjenama iz 2019./2020. Grad je pod nazivom Broken Hill osnovan 1902. kada su otkrivena nalazišta olova i cinka, kojega je imao sve do 1966. Danas je važno prometno, poljoprivredno i sveučilišno središte, a u svijetu se za njega pročulo g. 1921. kada je u jednom rudniku pronađen ljudski fosil, lubanja nazvana Kabwe 1, u paleontologiji klasificirana kao Homo rhodesiensis ili Homo heidelbergiensis. Biskupija je osnovana 2011. odvajanjem dijela područja od biskupije Mpika, a prvim je biskupom imenovan Clement Mulenga, salezijanac, dotadašnji ravnatelj Ureda za pastoral mladih nadbiskupije Lusaka. Rođen je 1965. u župi Dismashi u nadbiskupiji Kasama. Nakon što je završio školu u Luwingu na sjeveru zemlje, poznatu po djelatnosti salezijanaca i salezijanske družbe Kćeri Marije Pomoćnice, stupio je u družbu sv. Ivana don Bosca u kojoj je g. 1996. položio vječne zavjete u Nairobiju u Keniji. Za svećenika je zaređen 1998., nakon čega je dvije godine studirao na rimskom sveučilištu »Salesiana« i obavljao odgovorne službe u redovničkoj zajednici u pastoralu sve do imenovanja za biskupa. Na području biskupije 187 000 vjernika čini 17,1 posto od ukupnoga broja stanovništva. U 28 župa aktivno je 76 svećenika i 98 redovnica.

Livingstone je grad na jugu Zambije s oko 150 tisuća stanovnika, ime je dobio po Davidu Livingstoneu (1813. – 1873.), protestantskom misionaru, liječniku i prvom europskom istraživaču toga područja. Istoimena biskupija Livingstone osnovana je 1959. na temeljima Apostolske prefekture Viktorijini slapovi utemeljene 1936. te Apostolskoga vikarijata Livingstone iz 1950. Biskupija ima 98 000 vjernika, što je nešto manje od 22 posto od 450 000 stanovnika. Službeno je osnovanih samo 19 župa, sa 34 svećenika i 61 redovnicom. Sadašnji je biskup Valentine Kalumba, domaći sin rođen u Mufuliri 1967. Član je zajednice Oblata Marije Imakulate, za svećenika je zaređen 2005., a za livinstonskoga biskupa 2016.

Gradi se katedrala za 1000 vjernika

Četvrta sufraganska biskupija nadbiskupije Lusaka, po abecednom redu, Mongu, osnovana je 1997. sa sjedištem u gradu koji je bio glavni grad nekadašnje provincije i povijesne države Barotseland, a danas je glavni grad zapadne zambijske provincije. S oko 200 tisuća stanovnika nominiran je prošle godine za titulu najljepšega grada u istočnoj Africi. Nešto više od 100 tisuća vjernika biskupije Mongu čini 9,8 posto od ukupno 934 000 stanovnika. Po 19 biskupijskih i redovničkih svećenika, dakle ukupno 38, pokriva tek 13 župa, ali i velik broj filijala i misija, u čemu im pomaže 51 redovnica. Već je u prijašnjim prikazima pojedinih biskupija upozoreno na neobično velik broj časne redovničke braće, a to se posebno očituje u samostanima različitih redovničkih zajednica na području biskupije Mongu, u kojima ih je 66! Biskup je domaći sin Evans Chinyama Chinyemba, rođen u Lukuluu na zapadu zemlje na rijeci Zambezi u čijem se širem području prostire dio Nacionalnoga parka Liuwa Plain. Član je zajednice Oblata Marije Imakulate, kratice O.M.I., u kojoj je 1999. položio vječne zavjete, za svećenika je zaređen 2000., a za biskupa 2011. Katedrala Gospe Lurdske postala je šire poznata i po katedralnom zboru koji je objavio velik broj nosača zvuka.

Monze je gradić s nešto više od 30 tisuća stanovnika na jugu zemlje. Ime je dobio po poglavici Monzeu, nadaleko poznatu kao duhovni vođa naroda Tonga koji nastanjuje tamošnji cijeli okrug. Sjedište je i biskupije osnovane 1962. koja ima nešto manje od 419 tisuća vjernika, što je oko 25,2 posto od 1 660 000 stanovnika. Njezinih 26 župa, 40 biskupijskih i 17 redovničkih svećenika te 14 redovnica povjereno je 48-godišnjemu biskupu Raphaelu Mweempwau, rođenu u Monzi, gdje je i zaređen za svećenika 2002. Dvadeset godina kasnije, u veljači 2022., imenovan je biskupom rodnoga mjesta, u kojem je katedrala Presvetoga Srca Isusova. Nedavno su se počeli ostvarivati planovi za gradnju nove katedrale Presvetoga Trojstva, koja će moći primiti 1000 vjernika.

Biskupija u jednom od najstarijih kolonijalnih gradova

Biskupija Ndola šesta je sufraganska biskupija nadbiskupije Lusaka sa svojih 1 720 000 vjernika i najvećim postotkom katolika među pučanstvom na svom području od svih (nad)biskupija u zemlji – 59,6 posto. Ndola je treći po veličini grad u Zambiji i treći po veličini i broju stanovnika nakon glavnoga grada Lusake i Kitwea, sa 476 000 stanovnika prema popisu iz 2010. Osnovao ga je 1904. John Edward »Chiripula« Stephenson samo šest mjeseci nakon Livingstonea, što ga čini drugim najstarijim gradom iz kolonijalnoga doba u Zambiji. Biskupija s katedralom Krista Kralja osnovana je 1959. na temeljima Apostolske prefekture Ndola iz 1938. koja je 1949. uzdignuta na rang istoimenoga apostolskoga vikarijata. Ima 81 župu, 139 biskupijskih i redovničkih svećenika te 332 redovnice. Sadašnji biskup, šesti po redu, 62-godišnji Benjamin Phiri, rođen je u Chongololou u zambijskoj biskupiji Chipata, za koju je zaređen za svećenika 1986. Filozofski je studij završio u bogosloviji sv. Augustina u Kbweu, a teologiju sv. Dominika u Lusaki, nakon čega je doktorirao iz kanonskoga prava na rimskoj »Urbaniani«. Obavljao je nekoliko odgovornih dužnosti u rodnoj biskupiji, u kojoj je 2011. imenovan njezinim pomoćnim biskupom, a 2020. preuzeo je biskupiju Ndola.

Katedrala sv. Danijela krasi Solwezi, glavni grad sjeverozapadne pokrajine bogate mineralima: kobaltom, zlatom i uranijem, koji ima oko 100 tisuća stanovnika. Biskupija, osnovana 1976., bila je najprije Apostolska prefektura Solwezi utemeljena 1959., a danas je povjerena 53-godišnjemu biskupu Charlesu Josephu Sampi Kasondeu, rođenu u Kalulushiju, glavnom gradu provincija Copperbelt na sjeveru središnje Zambije. Za svećenika biskupije Ndola zaređen je 1968., a za biskupa Solwezija 2010. Njezini vjernici čine 9,4 posto stanovništva, tj. njih je 99 000 među 1 045 000 ukupnoga življa. Zanimljivo je da je to jedina zambijska biskupija u kojoj nema redovničkih svećenika, nego samo 21 biskupijski. No zato ima dva redovnička časna brata, 58 redovnica i 29 župa.

Inkulturacija i afrikanizacija Crkve

Prvi katolički misionari, portugalski dominikanci, stigli su u Zambiju 1730., a kasnije – 1879. došli su i prvi isusovci, zatim g. 1891. bijeli oci te 1931. talijanski franjevci i irski kapucini. Osnovane misije u Broken Hillu, Kayambiju, Ndoli, Livingstoneu, zatim u provinciji Luapula i u protektoratu Barotseland postala su snažna žarišta vjerskoga života i evangelizacije. I tijekom kolonijalnoga razdoblja, kao i u prvim godinama nakon neovisnosti, Crkva je bila angažirana i u obrazovanju, zdravstvu i gospodarskom razvitku. Po uputama Drugoga vatikanskoga koncila crkveno je vodstvo počelo promicati inkulturaciju i afrikanizaciju, pa su Biblija, lekcionari i molitveni tekstovi prevedeni na glavne lokalne jezike, u liturgiji su izvođene domaće skladbe s tradicijskim instrumentima poput bubnjeva, a tradicionalni su plesovi uklopljeni u liturgiju. Osim toga, Crkva se ustrajno zalagala za socijalnu pravdu i demokratsko ozračje, u čemu je sve do današnjih dana imala potporu najutjecajnijih državnih medija, kao što su radijske postaje »Icengelo« i »National Mirror«.

Završetak