KLUB LARINGEKTOMIRANIH OSOBA OSIJEK Pacijenti i stručnjaci u partnerstvu

Snimila: J. Pavić | Vladimir Bajtl
Vladimir Bajtl, voditelj Kluba laringektomiranih osoba Osijek

Laringektomirane su one osobe kojima je kirurški odstranjen grkljan zbog zloćudnoga tumora, što ostavlja višestruke posljedice na osobu i obitelj i zahtijeva sustavnu podršku ne samo zdravstvenoga tima, nego i cjelokupne zajednice.

Iz toga razloga 2008. godine u Osijeku je osnovan klub laringektomiranih kojemu je cilj promicanje i razvoj socijalne svijesti o osobama oboljelim primarno od raka grla (laringektomiranima), ali i osobama s tumorima glave i vrata općenito, kao i u svrhu pomaganja oboljelima pri podizanju kvalitete života i uključivanja u društvo. Klub je smješten u Osijeku i uglavnom se za sastanke koristi prostorijama Crvenoga križa.

Laringektomirani osim straha od posljedica dijagnoze maligne bolesti suočavaju se i s drugim strahovima, među ostalim hoće li nakon operacije moći jesti, disati, kako će pričati, kako se kupati s rupom u vratu. Stoga im zdravstveni tim osim u zdravstvenoj ustanovi pruža podršku i u klubu. U tu svrhu redovito se organiziraju razni rehabilitacijski programi i edukacije na kojima sudjeluju stručnjaci i članovi kluba. Rad u klubu isključivo je volonterski i uključuje liječnike i medicinske sestre Klinike za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata, psihologa, logopeda pripadajuće klinike te ovisno o planu i programu za tekuću godinu u rad kluba uključeni su nutricionist, kineziolog i druge stručne osobe koje mogu pomoći svojim znanjem i savjetima (socijalni radnici, pravnici i sl.).

Posebno je vrijedna pomoć koju članovi udruge pružaju jedni drugima. Običaj je i obveza članova kluba posjećivanje pacijenata na klinici koji tek čekaju operaciju. Osobnim primjerom lakše je objasniti novomu pacijentu da se može dovoljno kvalitetno živjeti nakon operacije. Posebno je važno aktivno sudjelovanje obitelji i međusobna razmjena iskustava, što se pokazalo veoma korisnim u suočavanju s posljedicama bolesti.

Posebno područje rada kluba usmjereno je na osvješćivanje zajednice i na uklanjanje stigme prema laringektomiranima koja je još prisutna u društvu. To se postiže aktivnim sudjelovanjem članova kluba na raznim društvenim događanjima, ali i raznim vrstama edukacija koje se provode među građanima. Nadalje, kao rezultat napora uloženih u govornu rehabilitaciju laringektomiranih te njihove želje da glasno govore, pjevaju i reintegriraju se u zajednicu, klub je početkom 2010. osnovao pjevački zbor pod imenom »Pusti me da vrisnem«. Zbor čine laringektomirani koji govore i pjevaju pomoću govorne proteze. To je treći zbor takve vrste u Hrvatskoj (nakon Zagreba i Rijeke), a do sada je imao više javnih nastupa. Članovi kluba redovito sudjeluju na javnozdravstvenim događanjima u sklopu Dana zdravlja i u organizaciji gradske Lige protiv raka, povodom Dana glasa u sklopu hrvatske zajednice laringektomiranih.