Klub prijatelja

ZAJEDNIČKA MISIJA

Zajedničkim zalaganjem, na obostrano zadovoljstvo, čitanjem i promicanjem izdanja Glasa Koncila njegovati katolički i hrvatski nacionalni i kulturni identitet

PRISTUPANJE KLUBU PRIJATELJA GLASA KONCILA

Članom može postati svaka punoljetna fizička ili pravna osoba koja je pretplatnik na tjednik Glas Koncila (u elektroničkom ili tiskanom obliku) nakon što ispuni i pošalje niže ponuđenu pristupnicu u elektroničkom obliku.

Pravo na članstvo ostvaruje se i jednokratnom kupnjom proizvoda Glasa Koncila u vrijednosti od 200 ili više kuna.

BITNE INFORMACIJE O KLUBU

1. PREDNOSTI ČLANSTVA

Prigodni popust od 30 % već prilikom učlanjenja.

Znatni popusti na različite artikle o kojima su informacije dostupne  na mrežnim stranicama Glasa Koncila ili se mogu dobiti od djelatnika Glasa Koncila.

Sudjelovanje u nagradnim natječajima Glasa Koncila, o kojima će članovi biti pravodobno informirani.

Mogućnost aktivnoga sudjelovanja u posebnim aktivnostima Glasa Koncila.

2. OBVEZE ČLANA

Član nema nikakvih obveza.

3. OČEKIVANJA OD ČLANA

Od člana se očekuje da će promicati izdanja Glasa Koncila drugim fizičkim i pravnim osobama te da će o potencijalnim interesentima informirati Glas Koncila.

4. TRAJANJE ČLANSTVA

Članstvo traje na neodređeno vrijeme.

5. OTKAZ ČLANSTVA

Član može u svako doba pisanim putem otkazati članstvo u KLUBU PRIJATELJA GK-a.

Glas Koncila može u svako doba otkazati članstvo, bez obrazloženja, uz ispunjenje svih obveza prema članu do dana otkaza, prema smjernicama vlasnika GK-a.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Potpisom pristupnice član daje suglasnost da se Glas Koncila može koristiti njegovim osobnim podatcima iz pristupnice za unos u zbirku osobnih podataka i njihovo obrađivanje za potrebe u okvirima članstva Kluba prijatelja bez mogućnosti razmjene s drugima poštujući pozitivne propise o zaštiti osobnih podataka.

PRISTUPNICA: