KNINSKA UDRUGA PRIPADNIKA HVO-a Podrška suborcima i zajednici

Šimo Šimić, predsjednik Udruge pripadnika HVO-a s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, Knin

Hrvatski branitelji pripadnici HVO-a s prebivalištem u Republici Hrvatskoj osnovali su 2005. godine udrugu s ciljem pružanja pomoći članovima udruge i njihovim obiteljima. Brojni su se branitelji i njihove obitelji suočili s raznim problemima poput narušenoga zdravlja, gubitka posla i ugrožene egzistencije, što je znatno utjecalo na kvalitetu života pa je udruga nastojala omogućiti psihosocijalnu, pravnu i materijalnu potporu, pomoći u stambenom zbrinjavanju, dati potporu u slučaju smrti članova udruge ili članova njihovih obitelji i poduzeti druge aktivnosti koje mogu osnažiti članove u svakodnevnom životu.

Udruga sad provodi projekt pod nazivom »Sretniji branitelji« koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz europskoga socijalnoga fonda. Unutar projekta provode se aktivnosti psihosocijalne podrške u koje su uključeni razni stručnjaci, liječnici, radni terapeuti, socijalni radnici, pravnici i drugi. Nakon Domovinskoga rata dio članova se povukao iz društvenoga života i često bio izoliran pa su organizirana druženja, športske aktivnosti i slično da bi se članovi motivirali za uključivanje u društvenu zajednicu. Vezano uz to organiziraju se i razna studijska putovanja. Aktualni su posjeti udrugama koje rade s braniteljima i imaju slične programe.

Drugi projekt pod nazivom »Aktivni branitelji« provodi se u suradnji s Hrvatskom elektroprivredom koja sudjeluje u financiranju, a članovi udruge imaju mogućnost uključivanja u pomoć zajednici kroz razne akcije, kao i osmišljavanje aktivnoga provođenja slobodnoga vremena s prijateljima i obitelji. Sve to pridonosi poboljšanju fizičkoga i mentalnoga zdravlja, ali i povezanosti ljudi u lokalnoj zajednici koja je često otuđena zbog prilika koje nameće stanje u društvu. Udruga provodi i niz aktivnosti povezanih sa spomenom raznih godišnjica iz Domovinskoga rata, kao i aktivnostima kojima je cilj potpora u održavanju dostojanstva branitelja.

Udruga ima 130 članova. Pomoć pruža u okvirima svojih mogućnosti i svim osobama i obiteljima u potrebi koje im se obrate. Udruga je član koordinacije braniteljskih udruga proisteklih iz Domovinskoga rata Knin. Surađuje sa svim braniteljskim udrugama, s regionalnom i lokalnom upravom, s Ministarstvom branitelja i drugim sličnim institucijama.