KONFINALIJE

Iskustvo granice može biti jedan od kriterija interpretacije čitave stvarnosti koja nas okružje. Nerijetko se nalazimo između dviju mogućnosti egzistencije, okrenuti se na jednu ili drugu stranu, odabrati ovaj ili onaj put. Svakoga trenutka možemo prijeći granicu i odlučiti se za stvarnost koja se nalazi s druge strane granice i koja nosi sa sobom druge zakonitosti, pravila, zahtjeve, kulturu i način života. Egzistencija na granici je dinamična egzistencija, neprestano u pokretu, to je egzistencija između dvaju svjetova i dviju stvarnosti.

Egzistencija na granici čini nas budnima, potiče nas uvijek ići onkraj nje i vraćati se natrag, nuka nas na neprestane odlaske i povratke s ciljem stvaranja trećeg prostora, koji se nalazi izvan ograničena teritorija. To je prostor u kojemu se maze preispitivati i bivstvovati bez zatvaranja i rigidnih ograničenja. Situacija granice je stvarnost koju svatko mora proći želi li dospjeti miru, zrelosti, smiraju, jasnoći, odlukama, jasnom identitetu i integritetu.

Ova je knjiga nastala kao plod pisanja kolumni u Vjesniku Đakovačko-osječke nadbiskupije tijekom 2019. godine. Najveći je dio kolumni nastao tijekom moga življenja na samoj granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, dok sam bio župnik u Župi svetoga Roka u Prudu, te dok sam u kontekstu vremena i prostora, svakodnevno boravio na granici između pastoralne i akademske službe. Razmišljanja u ovoj knjizi protkana su mnogim granicama u pozitivnom i negativnom smislu koje me dodiruju izvana, te koje iznutra svakodnevno prelazim ili ih pak ne uspijevam prijeći. Tekstovi koji su ovdje doneseni tek su neznatno dorađeni i obogaćeni bilješkama.

Autor