KRALJEVSTVO BOŽJE VEĆ DANAS? Da, ali odreći se pasivnosti

Foto: G. Niko | Utrka za odrasle

Čovjek je najbliži Bogu kada stvara. Onaj tko izgrađuje bolji svijet zapravo stvara, omogućuje da neka njegova zamisao zaživi u stvarnosti. Svaki čovjek neprestano izgrađuje i stvara. Čovjek nije stvoren biti pasivni promatrač zbivanja u svijetu. Pasivnost ga uništava. Stoga čovjek svaki trenutak treba doživjeti kao priliku da iznjedri nešto novo, aktivno oblikuje svijet u kojem živi. Zaista, ne postoji veće zadovoljstvo od bdjenja nad djelom vlastitih ruku, promatranja onoga što je proizišlo iz bogatstva vlastitoga duha.

Kako bi izgrađivao, stvarao, oblikovao, čovjek i sam treba kontemplirati nad vlastitom stvorenošću, zapitati se kako je izgrađen i oblikovan njegov duh iz kojega proizlazi svako njegovo mišljenje i djelovanje. Jer čovjek može dati samo ono što sam posjeduje, njegovo oblikovanje stvarnosti uvijek je kopiranje onoga što se nalazi u njegovoj nutrini. Stoga je ono što čovjek stvara uvijek njegova vlastita slika, odraz onoga što on jest. Moglo bi se reći: »Stvaraj i reći ću ti kakav si!«

Samo milosrdan čovjek u stanju je prepoznati Isusa u svakom svom bližnjem te graditi imajući u vidu one koji su u potrebi. Samo onaj tko je čista srca u svakoj situaciji zna pronaći način kako sve izgraditi tako da bude dobro.

Isus poziva na izgrađivanje kraljevstva nebeskoga. To kraljevstvo je ono stanje duha koje odražava zamisao o čovjeku koju je Bog imao pri njegovu stvaranju. Podrazumijeva sveopći sklad, pomirenje čovjeka s Bogom, drugim čovjekom, prirodom i sa samim sobom. Izgrađivanje te stvarnosti zahtijeva opredjeljenje za specifične vrjednote koje je sam Isus prostro pred čovjeka, a potom zahtijeva i kontinuiran rad na primjeni tih vrjednota u svakodnevnici. Vrjednote o kojima je riječ Isus je oblikovao u blaženstva.

Samo onaj tko je siromašan duhom spreman je isprazniti se od besmislenih mudrovanja te izgrađivati svijet osluškujući Božji glas koji mu se javlja preko savjesti. Samo milosrdan čovjek u stanju je prepoznati Isusa u svakom svom bližnjem te graditi imajući u vidu one koji su u potrebi. Samo onaj tko je čista srca u svakoj situaciji zna pronaći način kako sve izgraditi tako da bude dobro. Samo mirotvorac može oprostiti svaku uvrjedu i tako onemogućiti rušenje kvalitetno izgrađenih odnosa. Kraljevstvo nebesko već je tu, posijano u svakom čovjeku i spremno isklijati. Treba samo čuti Isusove riječi… i graditi…