KRŠĆANSKA UDRUGA S CRKVENIM PRIZNANJEM Aktivnosti na putovima dobrote

Kršćanska humanitarna udruga »Putevi milosti«
Krešo Žarković, predsjednik udruge »Putevi milosti«

Kršćanska humanitarna udruga »Putevi milosti« osnovana je s ciljem pomaganja socijalno ugroženim obiteljima i pojedincima, osobama s invaliditetom, osobama treće životne dobi te mladima i djeci. Sjedište udruge je u Osijeku, a postoje i dva ogranka u Lipiku i Donjem Miholjcu. Udruga ima volontere i suradnike u svih pet slavonskih županija te u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Osim što je humanitarna, udruga je i vjerničko laičko društvo priznato od Đakovačko-osječke nadbiskupije. Naziv kršćanska u naslovu je udruge jer su većina članova i volontera vjernici. Kako bi ojačali svoje zajedništvo i duhovno se okrijepili, članovi udruge organiziraju zajednička hodočašća, posebno u marijanska svetišta.

Sada udruga ima na skrbi više od 2800 socijalno ugroženih obitelji iz šest županija kojima pomaže u hrani, higijenskim potrepštinama, odjeći, obući, školskom priboru i svemu ostalom.

Udruga je provela brojne projekte, kao npr. projekt »Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći«, koji je financiran iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD). Udruga je podijelila pakete prehrambenih i higijenskih artikala za ukupno 2500 obitelji ili 8000 pojedinaca. Ukupna vrijednost projekta bila je 8 000 205,85 kuna. Sada se provodi projekt »Dnevni boravak i organiziranje aktivnosti za stare i nemoćne na području grada Lipika« kojemu je cilj poboljšanje kvalitete života starijih osoba na području grada Lipika i okolnih naselja, a u projekt je uključeno više od 60 osoba starije dobi. Udruga provodi i projekte kojima je cilj nabava hrane i higijenskih potrepština za obitelji i pojedince u potrebi. Za osobe s invaliditetom provodi se projekt »Osobni asistenti za osobe s invaliditetom« u kojem je osobni asistent na usluzi osobi s invaliditetom i pomaže joj u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Udruga je do sada provela niz humanitarnih akcija, od kojih su svake godine tradicionalne o Uskrsu i Božiću. Posebno je uspješna bila božićna humanitarna akcija u koju se uključila dijaspora iz Njemačke, Švicarske i još nekih europskih država, pod geslom »Dijaspora za djecu domovine«. Ta kršćanska udruga održala je dosad i četiri humanitarna koncerta duhovne glazbe u župnim crkvama u Osijeku, a prihod je bio namijenjen obiteljima u potrebi ili osobama s invaliditetom.

Sada udruga ima na skrbi više od 2800 socijalno ugroženih obitelji iz šest županija kojima pomaže u hrani, higijenskim potrepštinama, odjeći, obući, školskom priboru i svemu ostalom. Udruga se financira donacijama dobrih ljudi, ili kroz projekate za koje dobije sredstva kroz natječaje. Više se može pronaći na mrežnoj stranici udruge www.udruga-putevimilosti.net i na Facebook-stranici.