KRUH NEBESKI Na izvoru božanske ljubavi

Mnoge si duboke riječi izrekao o sebi kao Kruhu života i čovjeku koji bi ga trebao jesti da bi baštinio život vječni. Tada kada si ih izrekao, bilo je onih koji Te nisu razumjeli i kojima su Tvoje riječi bile čudne! I danas, premda je prošlo toliko vremena, a Tvoje su riječi protumačene na više načina kako bi ih ljudi prihvatili i po njima živjeli, ostaju čudne u ušima Tvojih stvorenja!

Ti si kao kruh, toliko si potreban čovjeku da bi na kraju svoga života mogao ugledati Tebe!

No, unatoč svemu, Ti si mnoge istinite riječi izrekao o sebi kao kruhu koji čovjeku daje snage da bude više čovjekom. Kruh. Toliko potreban čovjeku da bi vidio svjetlo sutrašnjeg dana! Kao kruh Ti si prisutan među nama. Ti si kao kruh, toliko si potreban čovjeku da bi na kraju svoga života mogao ugledati Tebe! Svakoga dana možemo blagovati Tebe, Kruh nebeski, na izvoru božanske ljubavi trajno živom, nepresušnom, darovanom čovjeku dobrotom i brigom samoga Boga.

Samo je potrebno doći na taj izvor, bez obzira na to što svijet drugo nudi čovjeku za siguran i ispunjen život. Potrebno je samo doći na taj izvor gdje nas čeka Kruh pečen ljubavlju Onoga koji najbolje zna što je čovjeku potrebno da bi bio čovjek!

Osim toga, tko jede taj Kruh ostaje u Bogu! Tko jede taj Kruh živjet će uvijeke! Treba li mi možda još nešto više od toga?

Iz knjige dr. Josipa Šimunovića »Zarađeno nebo«;
Meditacije uz evanđelja za godinu B

Autorova novoobjavljena razmatranja nad evanđeljima za vrijeme kroz godinu
sabrana su u knjigama »Isuse, ti si put!« (od 1. do 11. tjedna) i »Isuse, ti si istina!«
(od 12. do 23. tjedna), u izdanju Glasa Koncila.