KUĆA LJUBAVI, CARITASA ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE Kuća sigurnosti i topline

Kuća ljubavi
Tea Botinčan, voditeljica Kuće ljubavi, Caritas Zagrebačke nadbiskupije 

Trudnice, majke i djeca koji su zbog raznih, teških životnih situacija izgubili ‘krov nad glavom’, dom i sigurnost dobivaju u Kući ljubavi Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Ta je kuća s radom započela 1991. godine te do danas djeluje na lokaciji Savica Šanci u Zagrebu. Usluge smještaja pružaju se dvjema kategorijama korisnika: trudnicama i majkama s novorođenčadi do godine dana koje iz različitih razloga i životnih situacija nemaju osnovne uvjete za život u svojim obiteljima te djeci do treće godine života bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

Snimila: J. Pavić | Tea Botinčan, voditeljica Kuće ljubavi

Kuća ima dječji i majčinski odjel sa smještajnim kapacitetom 30 korisnika i to 21 dijete te 9 majki ili trudnica. Korisnici se u Kuću prihvaćaju rješenjem nadležnih centara za socijalnu skrb, uz mogućnost stalnoga ili privremenoga smještaja. Po dolasku u Kuću procjenjuje se trenutačno stanje i razina podrške za svakoga korisnika te se izrađuje individualni plan rada u suradnji s korisnicom (majkom ili trudnicom) i nadležnim centrom za socijalnu skrb. Majkama i djeci u kući osigurana je cjelodnevna skrb koja uključuje smještaj, prehranu, opskrbu odjećom, obućom, higijenskim potrepštinama te svim potrepštinama koje su potrebne za svakodnevni život.

Budući da su u kući smještene i majke maloljetnice koje nisu završile školovanje, njima je osiguran nastavak školovanja da bi stekle određenu razinu obrazovanja koja im osigurava veću mogućnost zapošljavanja. Za to vrijeme osigurano je čuvanje djece i briga o njima. Budući da su trudnice i majke s djecom koje su smještene u kući tijekom svojega života proživjele brojne traume, često su rasle u nesređenim obiteljskim odnosima, nasilju i neprihvaćanju, potrebna im je pomoć i podrška kako bi se osamostalile. Stoga im je dostupna stalna psihološka pomoć i savjetovanje, kao i podrška socijalne službe koja pomaže u traženju njihove sigurnije egzistencije.

Osim čuvanja djece tijekom obavljanja određenih obveza kao i omogućivanja slobodnoga vremena, majkama s djecom pomažu i medicinske sestre i predškolski odgojitelji. U tu brigu uključena je skrb o bolesnoj djeci, podučavanje majke o njezi djeteta i održavanju higijene, praćenje majke ili trudnice u brizi za dijete, u svakodnevnim aktivnostima, odlascima k liječniku i slično. Nadalje, tijekom boravka u kući prati se psihomotorni rast i razvoj djece te se provode brojne aktivnosti u cilju što boljega psihičkoga, fizičkoga i socijalnoga razvoja djeteta, kao i njegova poticanja na samostalnost. Trudnice i majke koje su smještene u Kući uključene su u svakodnevne aktivnosti održavanja prostora i kreiranja slobodnoga vremena kao u vlastitom domu.