KVALITETNO BRAČNO PARTNERSTVO Međusobna podrška i suradnja, dovoljna mjera otvorenosti i poštovanje osobne slobode u vezi

Foto: Shutterstock

Ulaganjem u kvalitetan partnerski odnos i održavanjem takvoga odnosa oni grade pretpostavke za zdrav odgoj djece. Stoga je potrebno da roditelji ulažu u sposobnost slušanja, razumijevanja, suosjećanja, prilagodbe, pa čak i žrtvovanja. Tako oni stvaraju sigurnu emocionalnu povezanost između sebe i izbjegavaju štetne obrasce ponašanja koji bi ih mogli dovesti u začaran krug. U njemu se njihova interakcija svodi na traganje za krivcem i međusobno optuživanje te im onemogućuje uspostavu emocionalne stabilnosti i fiziološke ravnoteže. Nasuprot tomu u kvalitetnom se roditeljskom partnerstvu uvijek ponovno nastoji uspostaviti ravnoteža između razdvajanja i povezanosti, tj. autonomije i intimnosti. Stoga je važno od početka izgrađivati kvalitetan partnerski odnos pružajući međusobnu potporu i razumijevanje. Oni omogućuju da se posvijeste najdublje potrebe i želje, da ih se izrazi na način koji je razumljiv drugomu partneru, kako bi mu ovaj mogao suosjećajno odgovoriti. Izgradnja roditeljskoga partnerstva bit će uspješnija ako se temelji na dijalogu, uzajamnom povjerenju i potpori jer se time uspostavlja pravi balans i skladan odnos između autonomije i intimnosti partnera.

 

Dovoljna i kvalitetna komunikacija

Roditelji se stoga kao partneri moraju truditi pronaći vrijeme u kojem će moći jasno izraziti svoje želje, očekivanja i potrebe jer se time izbjegava nerazumijevanje, razočaranje, ljutnja, ogorčenost ili zbunjenost. U sigurnoj vezi u kojoj mogu otvoreno komunicirati roditelji će kao partneri moći smiriti jedan drugoga razgovorom te će bol, strah i nepovezanost među njima splasnuti.

Roditelji se stoga kao partneri moraju truditi pronaći vrijeme u kojem će moći jasno izraziti svoje želje, očekivanja i potrebe jer se time izbjegava nerazumijevanje, razočaranje, ljutnja, ogorčenost ili zbunjenost.

Na kvalitetu bračnoga partnerstva također utječe ravnoteža između poslovnoga i privatnoga života, struktura i sadržaj slobodnoga vremena. Tako primjerice ako je majka uz posao prezauzeta obiteljskim poslovima i odgojem djece, a otac poslovima na radnom mjestu ili obrnuto, roditelji će biti pod pritiskom i stresom koji će u obliku frustracija prenijeti na sve članove obitelji. To može uzrokovati i otrovnu odgojnu atmosferu u obitelji. Također ako roditelji uvijek provode odvojeno svatko svoje slobodno vrijeme, to može dovesti do zanemarivanja čimbenika koji grade kvalitetno partnerstvo.

Važnost sakramentalnoga života i zajedničke molitve

Međusobna potpora i suradnja, dovoljna mjera otvorenosti i poštovanje osobne slobode u vezi ključni su za kvalitetno bračno partnerstvo. Povjerenje je temelj svakoga partnerstva jer je čovjekova temeljna potreba pripadanje. Stoga su unutarnja kohezija i čvrstoća odnosa utemeljene na uzajamnom poštovanju, osjećaju pripadanja i prihvaćanju, tj. toleranciji međusobnih razlika. U čvrstom odnosu bračni partneri pronalaze načine da se usredotoče na rješenja, a ne na probleme, i na taj način postižu sklad u partnerstvu.

U kršćanskih roditelja velik utjecaj na kvalitetu partnerstva ima redoviti sakramentalni život i zajednička molitva. Oni su odlučujući čimbenici u izgradnji kvalitetnoga partnerskoga odnosa roditelja. Svakodnevna zajednička molitva povezuje roditelje s Bogom i međusobno, krijepi im dušu vjerom, daruje utjehu u teškim trenutcima i rasplamsava međusobnu ljubav.