MAĐARSKA ŽUPNA ZAJEDNICA NE POSUSTAJE U DOBROTVORNOSTI Na braniku »Marijinih obroka« od koronavirusa

Tibor Szöllősi, župnik u Budisavi

Svagdašnji policijski sat uveden u Republici Srbiji vrijedi i za Budisavu, naselje 20-ak kilometara udaljeno od Novoga Sada, i tamošnju relativno malenu katoličku župu Kraljice sv. Krunice u Subotičkoj biskupiji. Od sadašnjih 3000 mještana, katolika je u Budisavi oko 800 u 300-tinjak obitelji, u velikoj većini Mađara, s nekoliko desetaka Hrvata, za koje se skrbi župnik Tibor Szöllősi, koji je rođen g. 1984. u Novom Sadu. No unatoč strogim restrikcijama  župljani i dalje pronalaze načina kako župniku dostaviti redovite skromne priloge za »Marijine obroke«, koji su zahvaljujući župniku Szöllősiju postali bitni i sastavni dio života župne zajednice.

Naime, prije pojave koronavirusa župljani svih uzrasta prikupljali su različitu ambalažu, prodavali je i ta novčana sredstva davali u »Marijine obroke«, međunarodnu udrugu koja pomaže najsiromašnijoj djeci u svijetu. »Tom akcijom«, ističe župnik, »nastojali smo da ljudi počnu razmišljati da je reciklaža prvotno u službi zaštite okoliša, a potom može biti i humanitarno korisna. Nadam se da će doći vrijeme kad će sama država prepoznati i preuzeti taj trud i rad koji je Crkva inicirala. Za prikupljenih oko 2,5 tona sirovine dobivamo godišnje oko 67 000 dinara (oko 550 eura). Iskreno, mislio sam da će u novonastaloj situaciji zbog koronavirusa zamrijeti naša skrb za ‘Marijine obroke’, ali moji župljani, na koje sam posebno ponosan, nisu zaboravili na najpotrebitije u svijetu unatoč vlastitoj nimalo zavidnoj materijalnoj situaciji. Sada novcem od reciklirane sirovine godišnje podmirujemo školske potrebe 37 najsiromašnije djece u svijetu jer jednom je djetetu godišnje potrebno samo 15,6 eura za hranu i školovanje. Od početka inicijative naše je selo uspjelo opskrbiti gotovo stotinu djece i mislim da je to velika stvar.«