Kao što je »Prilika« već gotovo deset godina dio Glasa Koncila, tako je i »Magazin Glasa Koncila« tijekom 70-ih i 80-ih godina prošloga stoljeća obogaćivao dvotjedni ritam izlaženja novina. Iako u drukčijem formatu i obliku, posebnoj knjižici koja je izlazila u nakladi nazvanoj »Kovčeg«, »Magazin Glasa Koncila« donosio je zanimljive članke koji zbog mnogih aktualnosti i praćenja života Crkve u Hrvatskoj i svijetu nisu uspjeli naći svoje mjesto u novinama. Upravo je zato »Magazin Glasa Koncila« kao knjižica bio svojevrsni katolički tiskovni »koktel« koji je na stotinjak stranica donosio tematske članke i ispunjavao praznine koje »Glas Koncila« nije uspio popuniti. Praktično gledano, sve ono što nije uspjelo ući u dvadesetak stranica tadašnjega dvotjednika – a bilo je važno za vjersku formaciju i informaciju – našlo se u »Magazinu Glasu Koncila«, toj malenoj zbirci aktualnih članaka koja se prodavala po cijeni od 6,5 dinara, a reklamirala sloganom »Zanimljivo, napeto, razumljivo«.

Rasprodan prvi broj

Iako je u arhivu Glasa Koncila teško pronaći te brojeve, listanje tadašnjega dvotjednika »Glasa Koncila« otkriva da su se prve reklame o »Magazinu GK-a« počele objavljivati 1973. godine na posljednjim stranicama prenoseći samo njegov logotip. Stavljajući novi proizvod na tržište uredništvo GK-a vjerojatno je bilo oprezno, ne znajući hoće li još jedan vjerski medijski proizvod pronaći svoju publiku, pa su krenuli s manjom nakladom, što otkriva objava u »Glasu Koncila« od 6. siječnja 1974. godine. Na zadnjoj stranici toga broja stajalo je: »Ispričavamo se našim čitateljima koji nisu mogli dobiti Magazin GK (prvi svezak naše knjižnice »Kovčeg«). Nastojat ćemo izdati u drugom dijelu ovog mjeseca sličnu zbirku zanimljivosti, ali ovaj put u povećanoj nakladi, da je svatko uspije nabaviti.«

»Magazin Glasa Koncila« objavljivao je tekstove u posebnoj knjižici te tijekom 70-ih i 80-ih godina prošloga stoljeća obogaćivao sadržaj dvotjednika donoseći zanimljive članke koji zbog mnogih aktualnosti nisu uspjeli naći svoje mjesto u novinama

Taj se drugi broj knjižice Glasa Koncila pojavio u župama, a tridesetak zanimljivih tekstova bavilo se raznolikim temama. »Magazin Glasa Koncila« otvorio je tekst o astronautima, potom su slijedile duhovitosti iz papinskih odaja, jer se u Vatikanu – kako stoji u članku – nikada nije živjelo tužno ni ukočeno, pa su na svojim stranicama prenijeli situacije u kojim su najneugodnija i najdelikatnija zbivanja znala iz usta velikih papa izazvati britku dosjetku. U tom drugom broju dr. Tomislav Ivančić pisao je o fenomenu »potpuno svjetovnih kršćana«, doneseni su »Zapisi iz Čehoslovačke«, tekst o istini i laž horoskopa, o futurologiji, obrađena je tema sve većega broja razvoda brakova u Italiji uoči tadašnjega referenduma. Često su stranice ispunjavali i prijevodi strane publicistike, poput francuskoga lista »Messages« ili torinskih novina »Stampa«.

Iz iste radionice

»Veliko zanimanje kojim ste dočekali i upravo razgrabili prvu knjigu ove naše biblioteke, dokaz je kako našem čitateljstvu doista još uvijek nedostaje lako, jednostavno i zanimljivo štivo s raznih područja suvremenog života, o znanstvenim i povijesnim zbivanjima, a koje bi bilo pisano s vjerničkog stajališta«, pisalo je u drugom broju »Magazina Glasa Koncila«, čiji je spiritus movens bio tadašnji urednik novina Živko Kustić. On je, naime, ispisivao i potpisivao najveći broj tekstova, a uključivala se i cijela redakcija, pa se tako spominju imena Gabrijela Đuraka, poslije i Smiljane Rendić te drugih autora. U impresumu »Magazina Glasa Koncila« ne stoji ni jedno ime osim tadašnjega direktora dr. Josipa Ladike, no pretpostavlja se da su isti novinari i urednici koji su pisali za dvotjednik priređivali tekstove i za »Magazin GK-a«, jer se često u tekstovima referiralo na članke iz »Glasa Koncila«. Koristilo se i slično grafičko oblikovanje kao u to vrijeme u novinama, pa je očito da su ta dva medijska proizvoda izlazila iz iste radionice.

Nakon siječanjskoga izdanja, uslijedio je novi »Kovčeg« za Uskrs 1974. godine s naslovnim temama: »Uskrsnuće vještica«, »Svete tajne nacističkog konclogora«, »Kako će izgledati Crkva u XXI. st.«, »Promašaji Crkve u Kini«… Dio svakoga broja »Magazina Glasa Koncila« bila je rubrika »Da li znate?« koja je na više mjesta u publikaciji donosila kratke crtice o životu Crkava diljem svijeta. Našlo se na stranicama »Magazina Glasa Koncila« mjesta i za priče, poeziju, karikature te foto-vijesti. Zanimljivo je i kako je predstavljena skladba »Ima jedna duga cesta«: sloganom »Pjesma koju od prve pjevate, a od druge svirate« s notnim zapisom te akordima za sviranje na gitari.

Naći što ustreba

Pozornost javnosti privuklo je i gotovo 40 stranica gusto ispisanoga teksta na malenom formatu »Magazina Glasa Koncila« kojim je otvorena temu krivovjeraca i inkvizitora kroz stoljeća te tekst o živoj vjeri u Sovjetskom Savezu početkom osamdesetih godina. »Ova je biblioteka Kovčeg već samim svojim biblijskim imenom željela označiti potrebu najšire prisutnosti vjere u našoj svakidašnjici, na svakom koraku našeg putovanja kroz život, potrebu da na tom putovanju imamo sa sobom Kovčeg u kojem ćemo uvijek lako naći što nam ustreba. To je jedini plan i program ove male knjižice Glasa Koncila«, napisali su o razlozima pokretanja »Magazina Glasa Koncila« urednici u jednom od prvih brojeva. O sadržaju budućih svezaka »Magazina Glasa Koncila« odlučivalo je zanimanje čitatelja i potrebe trenutka, a oni nisu nedostajali jer je »Magazin« nastavio izlaziti sve do osamdesetih godina.

Od prvoga broja do »Bibliografije«
Paralelno s pokretanjem »Magazina Glasa Koncila« početkom 1974. godine, uredništvo je izdalo i »Bibliografiju Glasa Koncila«, u prigodi desete obljetnice izlaženja novina. Ta knjiga obuhvaća popis svih tekstova iz »Glasa Koncila« za razdoblje od 1962. do 30. rujna 1973. godine. Na 450 stranica tvrdoga uveza izrađena je po najstručnijim tadašnjim metodama bibliografske znanosti, a uz predgovor i stručne uvodne napomene u kronološkom nizu poredan je sam materijal u 4919 brojeva. Nakon toga slijedi iscrpno predmetno i autorsko kazalo. Kako stoji u predgovoru »Bibliografije Glasa Koncila«, to je djelo željelo biti »jedno od korisnih prvostepenih oruđa za temeljno snalaženje u proučavanju problema, uspona i padova, nada i teškoća, napetosti i oduševljavanja u Katoličkoj Crkvi«, ali i pregled pokoncilskih duhovnih gibanja kroz prizmu fenomena Glasa Koncila.