Makova vjeronaučna olimpijada

Mali koncil pokrenuo je osobit oblik vjeronaučnoga natjecanja koji je ostao prepoznatljiv sve do danas. Školske godine 1972./1973. započeo je poznatu Makovu vjeronaučnu olimpijadu – natjecanje djece iz vjeronaučnoga znanja, a to se natjecanje skoro neprekidno organizira sve do danas i svake se godine djeci nudi izvorno pisano gradivo s različitim temama: Pokaži što znaš, Upoznajmo Bibliju, Vjeronaučna služba Riječi, Kup kraljice Jelene, Vjera roda moga, Tri godine do trećeg tisućljeća, Euharistija, Crkva Kristova…

Zajedničko djelo

Makova vjeronaučna natjecanja pamte se kao prave svečanosti vjeronaučno znanja, prijateljstva i međusobnog druženja. U suradnji s Naddušobrižničkim uredom u Frankfurtu na Majni Mak je pokrenuo i prvu Biblijsku olimpijadu za hrvatsku djecu i mladež izvan domovine.

Pozitivna iskustva s Makovom vjeronaučnom olimpijadom pridonijela su da od Godine Velikog jubileja 2000. ta natjecanja postanu sastavni dio državnih osnovnoškolskih, a od 2005. i srednjoškolskih natjecanja. Otada se vjeronaučna olimpijade Maloga koncila ostvaruju kao zajedničko djelo Glasa Koncila i Maka, Nacionalnoga katehetskog ureda i Zavoda za školstvo RH.

Zajedništvo i solidarnost

Premda redovito školska natjecanja iz pojedinih predmeta obuhvaćaju školsko gradivo pojedinog predmeta, zahvaljujući Malome koncilu građa za natjecanje iz vjeronauka je uvijek nova. S jedne strane je povezana sa školskim vjeronaučnim planom i programom, a s druge strane prati aktualna zbivanja u društvu i Crkvi i time pridonosi snažnijem povezivanju školskog vjeronauka sa župnom zajednicom i crkvenih životom.

Svake godine na svim raznima natjecanja sudjeluje oko tri tisuće vjeroučenika.

Makova vjeronaučna natjecanja su specifična i po tome što se provode ekipno, potičući međusobno zajedništvo i solidarnost učenika i u samom natjecanju. Svake godine na svim raznima natjecanja sudjeluje oko tri tisuće vjeroučenika.