MALI LIPOVEC IMA SVOJU DRAGOCJENOST Kapela bez ulaznih ukrasa postala ures mjesta

Samoborskim krajem (58) Kapela sv. Alojzija u Malom Lipovcu

Snimio: Z. Galić | Kapela sv. Alojzija u Malom Lipovcu

Na cesti od Smerovišta preko Velikoga Lipovca za Poljanice ili Velika vrata (580 m), na prijevoju ispod Plešivice (779 m), na pola puta, nalazi se Mali Lipovec, selo udaljeno oko 15 km od Samobora. Nasuprot sela na uzvisini prema Oštrcu (752 m) nalaze se ruševine staroga grada Lipovca (589 m), koji su za obranu izgradili vlasnici Okić-grada desetak godina prije okićke utvrde. Okić-grad se prvi put spominje 1193. g. te je Lipovec izgrađen oko 1180. g. Stari grad Samobor ima spomen od 1268. g.

Na početku Maloga Lipovca, stotinjak metara od glavne ceste, izgrađena je 1953. kapela posvećena sv. Alojziju. Nju su izgradili mještani vlastitim sredstvima i radom. S desne strane kapele uz svetište 1989. g. dograđen je niski masivni zvonik, a temeljita obnova crkvice s novom fasadom i sakristijom ispod zvonika izvršena je 1990.

Za kapelu je uređen povišeni, podzidani i ograđeni plato s nekoliko stuba do ulaza u nju. Ulaz se nalazi na plošnom pročelju bez ukrasa s lučnim završetkom vrata, na koji se nastavlja četvrtasta lađa i trostrano svetište. U povišenu svetištu smješten je mali oltar na kojem je slika sv. Tri kralja, a iznad nje dominira kip naslovnoga svetca.

Kako su raspela i kapele te pilovi razasuti po cijelom Samoborskom gorju, gotovo nema sela ili zaseoka koji nema barem jedno sakralno obilježje. Tako je na Lampovu bregu na padini iznad ceste za Rude, na pola puta od kapele sv. Nikole, zahvalna družina s Petrom Štenglom i njegovim bratom izgradila zavjetnu kapelu Ranjenoga Isusa 1945. ili 1946. g., za očuvane živote u napadu tijekom Drugoga svjetskoga rata.

Mise u kapeli sv. Alojzija svake su druge nedjelje u 11 ili 15 sati. Proštenja su u nedjelju nakon blagdana sv. Alojzija i sv. Nikole.