MEDITACIJE NA EVANĐELJA ZA VRIJEME KROZ GODINU Isuse, ti si istina!

U nakladi Glasa Koncila objavljena je najnovija knjiga prof. dr. Josipa Šimunovića, istaknutoga hrvatskoga pastoralnoga teologa i religijskoga pedagoga, svećenika Zagrebačke nadbiskupije i novoimenovanoga dekana Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Druga u nizu knjiga autorovih razmatranja nad evanđeljima kroz godinu (od 12. do 23. tjedna) naslovljena je »Isuse, ti si istina!« te dolazi kao nastavak knjige »Isuse, ti si put!« objavljene početkom godine s meditacijama na evanđelja za prvih 11 tjedana vremena kroz godinu.

Druga knjiga Šimunovićeve trilogije »poziva« ponajprije na prebiranje po vlastitoj nutrini, razabiranje »pravoga« puta koji vodi do istine – Isusa, razumijevanje da za spasenje nisu dovoljne samo riječi, nego one moraju biti u harmoniji s našim djelima. Nadalje, u tom govorenom pjesničkom izričaju autor poučava i o postu, o prispodobama, o Božjoj blizini i dubokoj vjeri, prihvaćanju Isusa, ustrajnosti, priznanju, slobodi i na kraju završava plodovima. Meditativnom formom isprepletene, zapisane misli utjehe, vjere, nade, opomene, ljubavi i pouzdanja poslužit će svakomu tko želi dublje promišljati o Isusovim riječima, naviještati pisanu Božju riječi, odvažiti se svjedočiti autentičnost kršćanstva u današnjem svijetu, u svojoj sredini. S nepogrješivim osjećajem za dobro, za pravednost i ljubav, autor »poziva« na iskorak iz užurbane svakidašnjice, zaglušujuće buke, nametnutih, često preteških zahtjeva i »moranja«. Adresirana također na one koji žele upoznati istinu, one koji su od nje, pod životnim dilemama ili izazovima, umalo odustali ili one koji ju pod »teretom« životnih križeva više ne vide jasno, ova će knjiga biti siguran, provjeren »vodič« i »putokaz« do istine.

JOSIP ŠIMUNOVIĆ svećenik je Zagrebačke nadbiskupije. Rođen je u Zagrebu 1971. godine. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1995. godine. Na Katoličkom fakultetu Sveučilišta u Beču nastavio je poslijediplomski studij religijske pedagogije i katehetike te pastoralne teologije i doktorirao 1999. godine. Od akademske godine 2001./2002. zaposlen je na KBF-u Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje kolegije iz pastoralne teologije. Pročelnik je Katedre pastoralne teologije, autor je više znanstvenih i znanstveno-stručnih radova iz područja pastoralne teologije i religijske pedagogije. Od rujna 2014. do rujna 2020. godine bio je ravnatelj Nadbiskupijskoga pastoralnoga instituta u Zagrebu. U ožujku 2021. imenovan je dekanom Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.