MLADA CRKVA U ŽUPI IZ 11. STOLJEĆA Župna crkva sv. Lovre u Lukoranu

Na otoku Ugljanu (10)

Snimio: Z. Galić | Župna crkva sv. Lovre u Lukoranu

Nova neoklasicistička crkva sv. Lovre s poprečnim brodom izgrađena je na lokaciji uz glavnu prometnicu iznad Lukorana. Posvetio ju je zadarski nadbiskup Petar Dujam Maupas 8. rujna 1878. u vrijeme župnika Petra Krasića, a za vladavine cara Franje Josipa I. (ploča u svetištu). Župa sv. Lovre mučenika prvi se put spominje g. 1075.

Iz stare crkve, u kojoj su izgorjele sve slike, preneseni su barokni oltari. Na bogato izvedenom mramornom glavnom oltaru sa stiliziranim stupovima i ukrašenim svetohraništem postavljena je starija slika Blažene Djevice Marije s Djetetom i svetcima. U glavnoj lađi jednobrodne crkve kraj bočnoga ulaza seljani i mornari izgradili su 20. svibnja 1910. oltar s kipom sv. Nikole. Na suprotnom zidu postavljen je kip sv. Antuna Padovanskoga i zastava Društva sv. Antona. U poprečnim krakovima lađe nalaze se oltari s kipovima, lijevo Majke Božje Lurdske, a desno sv. Josipa s Djetetom. Svi kipovi, na gotovo identičnim oltarima, nalaze se u ostakljenim nišama. Svetište crkve je peterostrano i sniženo s polukružnim svodom. Na ulaznom zidu svetišta nalaze se kipovi Srca Isusova s lijeve i titularnoga sv. Lovre s desne strane. Između južnoga kraka poprečne lađe i svetišta izgrađena je sakristija. Na bočnim zidovima s polustupovima, koji drže ravno drveno krovište, nalaze se veliki lučni prozori bez ukrasa. Pročelje je izvedeno s istaknutim polustupovima, ulazom koji je podignut za četiri stube, s lučnim prozorom, okulusom, dva ukrasna tornjića i dvostrukom preslicom sa zvonima.

U perivoju kraj crkve postavljena je bista fra Šimuna Klimantovića (1460. – 1540.), glagoljskoga pisca iz Lukorana, koji je uz nekoliko drugih djela autor povijesnoga ljetopisa »Od prvog človika Adama do 1508.«.

Misa je nedjeljom u 8.30 sati.