MOJA MALA NAUČITELJICA Mala Terezija koji još treba otkriti

U suizdanju Glasa Koncila i Zaklade »Sveta Maravillas od Isusa« objavljen je hrvatski prijevod knjige »Moja mala naučiteljica – Mala Terezija koju tek treba otkriti« autora o. Henoca Tailleaua.

Riječ je o knjizi koja na nov način promiče »mali put« svete Male Terezije koji je jedan biskup nazvao »nebom svih neba«. Autor o. Henoc Tailleau na knjizi je radio 11 godina živeći kao pustinjak. U osam poglavlja i kroz brojne Terezijine citate autor donosi crtice iz svetičina života iznoseći pred čitatelja skrivena bogatstva koja i dandanas krije velika katedrala njezina nauka.

Sveta Mala Terezija imala je milijune duhovnih sinova i kćeri i bila je majka brojnim svetcima. Njezinim putem do vrhunca svetosti došle su i Majka Terezija iz Kalkute (1910. – 1997.) i Marija Faustina Kowalska (1905. – 1938.), koje ova knjiga otkriva na nov način.

Knjiga je objavljena u godini kada se slavi 150. obljetnica rođenja svete Male Terezije od Djeteta Isusa i Božjega Lica (1873.) i 100. obljetnica njezine beatifikacije (1923.). Riječ je o francuskoj bosonogoj karmelićanki čiji se glasoviti Mali put kroz protekla desetljeća na otajstven način kapilarno širio crkvenim organizmom diljem svijeta, a njegov ozdraviteljski karakter nikad nije prestao djelovati i u hrvatskom duhovnom tkivu, u svako vrijeme na nov i, ljudski gledano, nepredvidiv način.