»NA ČEKANJU« Prihvaća li čovjek Božje prijateljstvo?

Foto: Shutterstock

Budući da su u današnjem vremenu brojni ljudi prisutni na društvenim mrežama, zanimljivo je kako se uspostavljaju prijateljstva na Facebooku. Listajući po naslovnici te društvene mreže, može se naići na prijedloge za prijateljstva. Nakon slanja zahtjeva za uspostavljanjem prijateljstva ne treba proći mnogo vremena da dođe obavijest kako je ta i ta osoba prihvatila prijateljstvo. Takvo »Facebook-iskustvo« može nagnati čovjeka da se upita: »Jesam li prihvatio Božje prijateljstvo? Je li Bog dobio obavijest da sam prihvatio njegovo prijateljstvo?«

Početak je nove godine; ljudi stupaju u nove kontakte, susreću mnoge osobe u životu i šalju im zahtjeve sa željom da ih prihvate i da bi se stvorila povezanost. Čovjek dakle zahtjeve za prijateljstvom šalje i prima. No tko osluškuje je li mu možda Bog poslao zahtjev? Postoji li u čovjekovim zahtjevima i ime Isusa Krista? Želi li se s njime povezati? Želi li s njime razgovarati?

Kada čovjek shvati da je Bog darovao svijet, da je Bog ljude stvorio iz ljubavi i za ljubav, da se brinu za stvoreno, tada čovjek poželi biti njegov prijatelj.

Treba li se bojati da Bog ne će prihvatiti prijateljstvo? Ne, jer Bog nikada ne odbija. Bog je čovjeku poslao zahtjev za prijateljevanjem već u majčinoj utrobi, kada ga je u krilu majčinu satkao. Božja čežnja da čovjek prihvati njegov zahtjev produbila se krštenjem i ona se uvijek nanovo produbljuje kada udjeljuje milost svojih sakramenata.

Možda je tko u svojem životu zauzeo stajalište da će staviti Božji zahtjev »na čekanje« tako što se ne će otvoriti milosti koju mu udjeljuje po sakramentima. Možda tko misli da će kad ostari Boga moliti ili se možda boji da Bog ne vidi što se to sve događa u čovjekovu životu.

Božji zahtjev za prijateljstvom čeka. Bog ima mnogo strpljenja i nikada ne će povući svoj zahtjev. On čovjeka uvijek čeka raširenih ruku, poput milosrdnoga otca iz prispodobe. Treba zastati pred samim sobom; stati pred Boga i osluškivati poticaje Duha i uvidjeti koliku čežnju Bog ima prema čovjeku. Ta se čežnja očitovala na križu i u uskrsnom jutru. Vrijeme je odazvati se toj ljubavi i prihvatiti Božji zahtjev jer tada dolazi sve što je čovjeku potrebno u životu. Tada će čovjek imati Onoga koji će čistiti ono što je ružno u životu i dovesti svjetlo kako bi ljudi svijetlili drugima na putu ljubavi.