NA MALENOM BRIJEGU…Bratovština vinogradara ne dopušta da se zapusti njihova kapelica

Snimio: Z. Galić | Kapela sv. Filipa i Jakova u Gradišću

U samoborskim selima i mjestima u kojima je izgrađen velik broj crkava i kapela ili su postavljeni križevi i pilovi djeluju i bratovštine. U vinogradarskom kraju sa selima Gradišće, Taborac i Gornji Kraj, koja su udaljena od župnoga središta sv. Anastazije u Samoboru oko 5 km, od davnine djeluje Bratovština sv. Filipa i Jakova. Bratovština je obnovljena 1993. te djeluje na polju vinogradarstva, ali i na obnovi i brizi za kapelu istoga naslovnika. Kapela sv. Filipa i Jakova nalazi se na uzvisini istočno od sela Gradišća, a smještena je između okolnih vinograda. Prethodna crkvica izgrađena je između 1630. i 1642., kada ju spominju vizitacije. Slijedio je zapis o kapeli iz vizitacije od 1677. kada je zidana kapela opisana sa svođenim svetištem i lađom s tabulatom. Ispred ulaza nalazilo se drveno predvorje koje je danas zamijenjeno nadstrešnicom, a još je 1726., kada je obnovljen krov, imala zvonik nad svetištem. Do 1837. kapela je ostala zapuštena te je iste godine obnovljena. Tada je zidani zvonik postavljen iznad pročelja u nastavku trokutastoga krovišta. Lađa joj je bila produljena, a sa sjeverne je strane dodana sakristija. Takav oblik uz nedavnu obnovu zadržala je do danas. U crkvici su dva drvena oltara od kojih je glavni barokni s nišama za kipove i stupovima smješten u svetištu. U nišama oltara kipovi su sv. Filipa i Jakova, a na atici se nalazi reljef Boga Oca. Prema navodima iz literature glavni je oltar izrađen 1745., što znači da se nalazio u prvotnoj kapeli. Drugi je oltar sv. Valentina sa slikom. U vinogradarskom kraju slavi se sv. Martin (11. studenoga), tako da je misa u kapeli u nedjelju nakon blagdana u 11 sati. Mise su i na blagdane sv. Filipa i Jakova (3. svibnja) te nedjelju nakon blagdana u 11 sati. Na blagdan sv. Valentina (14. veljače) i nedjelju nakon blagdana mise su u 11 sati. U kapeli se slavi misa polnoćka u 22 sata.