NA OTOKU RABU Zavjetna crkva Rođenja BDM u Loparu

Na otoku Rabu (25)

Snimio: Z. Galić | Zavjetna crkva Rođenja BDM u Loparu

U Loparu u blizini trajektnoga pristaništa, na maloj uzvisini, nalazi se zavjetna crkva Rođenja Blažene Djevice Marije (nazivana »U Gospoje« ili Mala Gospa) iz g. 1334. kojoj je očuvana srednjovjekovna osnova, a spominje se u dokumentima iz toga vremena kao Santa Maria de Epario. Ona je starija od današnje župne crkve. Današnji oblik dobila je obnovom g. 1872. u vrijeme cara Franje Josipa I. (ploča u crkvi), a u 20. st. dozidan je zvonik uz pročelje.

Na četvrtastu lađu crkve dodano je ophodište iza svetišta koje služi i kao sakristija. U prednjem dijelu postavljeno je drveno pjevalište na stupovima ispod kojega se nalazi nekoliko maketa brodova kao zavjetni pokloni pomoraca. Mramorni oltar u neobaroknom stilu s nišom u središtu i kipom Majke Božje postavljen je na začelni zid lađe crkve. U gornjem dijelu oltarne atike nalazi se obnovljeni drveni reljef s prikazom sv. Ane i malom Marijom. To je očuvani rustičan kasnoromanički rad iz vremena nastanka crkve u 14. st. Kraj glavnoga oltara u svetištu nanizani su brojni ženski rupci koji su zavjetni darovi žena pomoraca. Budući da se crkva nalazi u borovoj šumici, na malom prostoru za hodočasnike je napravljen vanjski dio za slavlje mise.

Na otoku Rabu nalaze se mnogi ostatci romaničkih crkava iz 13. st. i kasnijih vremena. Poznati su naslovnici sv. Mauro (Mavro) u Ogradama, sv. Lucija iz g. 1343., sv. Magdalena i sv. Anastazija u Banjolu, sv. Margareta iz g. 1472. u istoimenoj uvali, sv. Juraj na školjiću ispred rapske luke, sv. Kristofor u istoimenoj uvali te ostatci crkava na otočićima i lokalitetima Punta Zidine, Beli Grad i Za Stolac.

Mise su u zavjetnoj crkvi za marijanske blagdane, a u svibnju i listopadu i svake nedjelje.