NA TEMELJIMA CRKVE IZ 13. STOLJEĆA Župna crkva sv. Luke u Ždrelcu

Na otoku Pašmanu (21)

Snimio: Z. Galić | Župna crkva sv. Luke u Ždrelcu

Tamo gdje morski tjesnac razdvaja, a most povezuje otoke Pašman i Ugljan, u nekoliko uvala između poluotoka Zmorašnji Zaglav i rtova Zaglav i Zverina smjestilo se mjesto Ždrelac. U 13. i 14. st. tadašnji zaselak »Sdrelac« pripadao je mjestu i župi Banj, od koje se odijelio g. 1825. Crkva sv. Luke, za koju se pretpostavlja da je bila izgrađena u ranokršćanskom razdoblju, prvi je put spomenuta g. 1289., a kasnije godina 1395. i 1456. Njezina srednjovjekovna obilježja nestala su obnovom g. 1737. Tada ju je ponovno posvetio 27. lipnja zadarski nadbiskup Vicko Zmajević. Ispred pročelja g. 1870. postavljen je zvonik na preslicu s tri zvona koja su uništili njemački vojnici u Drugom svjetskom ratu. Današnji kameni zvonik iznad ulaza izgrađen je 1. listopada 1947. doprinosima župljana i zalaganjem župnika Eugena Kontića. Nove preinake i zahvati na crkvi rađeni su g. 1958. i 1997.

Danas crkva ima pravokutni tlocrt i kvadratnu sakristiju iza svetišta. U crkvi su tri mramorna oltara. Na glavnome se nalazi pala posvećena Blaženoj Djevici Mariji (na obnovi).

Danas crkva ima pravokutni tlocrt i kvadratnu sakristiju iza svetišta. U crkvi su tri mramorna oltara. Na glavnome se nalazi pala posvećena Blaženoj Djevici Mariji (na obnovi). Desni oltar ima kip sv. Luke koji drži Evanđelje pisano glagoljicom, a lijevi je s kipom Gospe Lurdske. Oltari su postavljeni poslije Prvoga svjetskoga rata. Godine 1937. osnovano je Djevojačko društvo Gospe Lurdske. Nad ulazom u sakristiju kod glavnoga oltara u nišama postavljeni su kipovi Presvetoga Srca Isusova i Male Terezije iz Lisieuxa.

Župe Ždrelac i Banj vodile su glagoljske matične knjige od 16. st. do g. 1825. Očuvan je »Libar godov« pisan od g. 1780. do 1818. i latinična »Madrikula sv. Križa«. Iz Ždrelca je poniklo 30 svećenika glagoljaša.

Nedjeljne su mise u jednom mjesecu u 8, a u drugom u 9.30 sati.