NA TEMELJIMA RANOKRŠĆANSKE CRKVE Crkva Gospe od Ružarija u Preku

Na otoku Ugljanu (17)

Snimio: Z. Galić | Crkva Gospe od Ružarija u Preku

Iznad Preka na groblju nalazi se stara jednobrodna crkva Gospe od Ružarija s izdvojenim zvonikom izgrađenim g. 1844. u razini svetišta. Na njezinu plošnom pročelju dva su mala barokna prozora i veći polukružnoga luka. Iznad portala ističe se arhitravni vijenac s antičkim frizom lisnih motiva i ranokršćanski impost nad polukružnim baroknim prozorom. U istraživanjima je zaključeno da su ti elementi preneseni s ranokršćanske crkve koja se nalazila na lokalitetu Gradina. Ona je bila posvećena sv. Marceli, a izgrađena je u prvim stoljećima na antičkim ruševinama.

Ta grobljanska crkva, a do g. 1965. i župna… pregrađena je od ranije crkve upitnoga naslovnika g. 1765. za župnika Matije Brišića. I ta se nalazila na temeljima još ranije ranokršćanske crkve iz vremena bizantske uprave Dalmacijom.

Ta grobljanska crkva, a do g. 1965. i župna, dok nije izgrađena nova u središtu mjesta, pregrađena je od ranije crkve upitnoga naslovnika g. 1765. za župnika Matije Brišića. I ta se nalazila na temeljima još ranije ranokršćanske crkve iz vremena bizantske uprave Dalmacijom, a imala je naslovnika sv. Andriju (povijesni izvori iz g. 1442.). Pregrađena crkva povećana je i popločena g. 1773. te ju je 24. siječnja 1774. posvetio zadarski nadbiskup Michel Triali. Tragovi ranijih izgradnja vidljivi su na prozoru začelnoga zida apside i pročelju.

Na pravokutni prostor (17 x 8 m, visine 6 m) s pjevalištem i otvorenim drvenim krovištem nastavlja se uža apsida koja služi kao sakristija. Začelni je zid broda svetište crkve s mramornim baroknim oltarom, monumentalnim svetohraništem i palom na kojoj su Gospa od Ružarija, sv. Dominik i sv. Klara. Na bočnim stranama crkve nalaze se dva barokna slična oltara. Desni je posvećen sv. Križu s palom Raspetoga i likovima na Kalvariji, a lijevi je posvećen Dušama u čistilištu, djelo Salghetti-Driollija. U barokno izvedenim nišama na zidovima bočnih stranica postavljeni su kipovi Srca Isusova i Gospe od Zdravlja. Matične knjige do g. 1825. pisane su glagoljicom. Iz Preka potječe 128 svećenika i redovnika glagoljaša, a očuvano je šest glagoljskih kodeksa i 15 tiskanih glagoljskih misala i brevijara.

Misa je utorkom u 18.30 sati.