NA TRAGOVIMA CRKVE IZ 14. STOLJEĆA Župna crkva sv. Lucije u Banjolu

Na otoku Rabu (28)

Snimio: Z. Galić | Župna crkva sv. Lucije u Banjolu

Banjolska župa posvećena je sv. Mariji Magdaleni. U njoj je prema jednom biskupskom zapisniku g. 1343. izgrađena prva crkva posvećena sv. Luciji, u kojoj je bio smješten stari drveni kip te svetice, koji je kasnije premješten u kapelu sv. Marije Magdalene. Crkva sv. Lucije možda je izgrađena i ranije jer je pronađeno spojilo neke starije građevine ugrađeno u trijumfalni luk apside. Također su pronađeni dijelovi predromaničke oltarne pregrade koje su se u vrijeme ranoga srednjega vijeka postavljale u važnije ili kultne sakralne građevine.

Ulogu župne crkve od g. 1939. preuzela je nova crkva sv. Lucije koja je podignuta zalaganjem župljana za vrijeme župnika Jerka Čubranića (ploča u crkvi). Crkvu i glavni oltar posvetio je 11. siječnja 1998. biskup Josip Bozanić. Tada je crkva temeljito obnovljena, a g. 2016. napravljen je novi krov.

Sv. Lucija izgrađena je s pročelnim zvonikom kroz koji je ulaz u predvorje iznad kojega su ostakljene prostorije za vjerske namjene. Iz predvorja se dolazi u središte crkve koje je podignuto na stupovima i lukovima, a koji podržavaju oktogonalnu kupolu drvenoga krovišta i visoko postavljene bočne prozore. Prezbiterij i dvije bočne kapele otvorenoga su tipa i u njih se ulazi ispod lukova oktogona. U svetištu iza oltarnoga stola postavljen je kip sv. Lucije s pliticom i očima. U desnoj bočnoj kapeli nalazi se špiljica s kipom Gospe Lurdske, starija slika uznesenja Blažene Djevice Marije, kamena krstionica i zavjetni darovi s raznobojnim ženskim rupcima. Lijeva kapela ima sliku Srca Isusova, a namjena joj je i da bude prostor za pjevače i svirače. Između lukova crkve poredane su slike križnoga puta.

Mise su nedjeljom u 10 (ponekad u 20), ponedjeljkom, četvrtkom, petkom i subotom u 19 sati.