NADVLADAVAJU IZAZOVE FIZIČKE UDALJENOSTI Iskustvo u pružanju socijalnih usluga

Udruga »Radost«
Udruga »Radost«, Ploče; Nada Boras, predsjednica

Najveći problem djece s poteškoćama u razvoju, odnosno njihovih obitelji u manjim mjestima i gradovima jest dislociranost i udaljenost od većih centara u kojima postoji veća mogućnost zdravstvenih i rehabilitacijskih usluga te stručnjaka u domeni edukacijske rehabilitacije, logopeda i liječnika specijalista.

Potrebe djece

Upravo je zato 2000. godine grupa roditelja osnovala Udrugu »Radost«, s ciljem omogućavanja bolje skrbi i uključivanja u zajednicu njihove djece s poteškoćama. Početak rada praćen je istraživanjem potreba oblika zbrinjavanja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s intelektualnim poteškoćama koje su dokazale potrebu ostanka u obitelji i uključivanje u život zajednice. U posljednjih nekoliko godina došlo je do znatnih pomaka, djeca su uključena u vrtiće, škole.

Udruga je zaposlila i osposobila stručni kadar za provođenje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga koje ne postoje na tom području, opremila i osigurala prostor dugoročnim ugovorom o zakupu, osigurala sredstva za dio režijskih troškova od Grada Ploča te programima samofinanciranja. Praćenjem potreba djece s poteškoćama i njihovih obitelji, predloženi su brojni projekti, a provedeno je više od 100 projekata. Korisnicima i njihovim obiteljima tako je pružena konkretna pomoć kroz osiguravanje pomoćnika u nastavi, osobne asistencije, savjetovanja, edukacije, psihosocijalne podrške, usluge poludnevnoga boravka, prijevoz osoba s invaliditetom, organiziranje korištenja slobodnoga vremena, pravne savjete i brojne aktivnosti za prevenciju institucionalizacije te uključivanje u društvo.

14 zaposlenih stručnjaka

Od početaka djelovanja udruga provodi socijalne usluge: poludnevni boravak za 20 odraslih osoba s intelektualnim poteškoćama i 40 djece s poteškoćama u razvoju kroz psihosocijalnu potporu za koje ima i licenciju Ministarstva za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade te je upisana u registar pravnih osoba koje pružaju socijalne usluge. Od 2017. godine provodi se projekt koji financira Europski socijalni fond koji omogućuje pružanja osobne asistencije za sedam osoba s najtežom vrstom invaliditeta. Usluge logopedske terapije i edukacijske rehabilitacije pružaju se za 30 djece, a za petero djece osigurani su pomoćnici u nastavi.

Udruga trenutačno ima više od 120 članova te 14 zaposlenih stručnjaka, a u postupku je zapošljavanje osam dugotrajno nezaposlenih žena kroz projekt »Zaželi« radi skrbi za 48 korisnika starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici. Udruga ima veliko iskustvo u pružanju socijalnih usluga, pa se nada mogućnosti uključivanja u Mrežu pružatelja socijalnih usluga kako bi mogla osigurati kontinuitet u radu i na taj način zadržati zaposlene stručnjake koji često odlaze jer im se ne mogu ponuditi dugoročni ugovori o radu nego oni ovise isključivo o odobrenim sredstvima kroz projekte.