Postoji niz dokaza o štetnosti kemijskih spojeva koji se nalaze u e-cigaretama. Posebno se savjetuje mladima i trudnicama da izbjegavaju e-cigarete ili proizvode za »vaping«

Posljednji dan svibnja Svjetski je dan nepušenja u kojem se u cijelom svijetu organiziraju razne aktivnosti kojima je cilj podići svijest javnosti o štetnosti duhanskih proizvoda za zdravlje i važnosti prestanka pušenja. No unatoč tomu što stručnjaci upozoravaju na taj veoma ugrožavajući rizik koji utječe na sve organske sustave, statistički podatci pokazuju da broj pušaća nije u opadanju. Istraživanja HZJZ-a i Instituta društvenih znanosti »Ivo Pilar« iz 2019. godine pokazuju da čak 38,4 posto odraslih puši, a od toga je najviše pušača u dobnoj skupini između 25. i 35. godine (43,6 %). Posebno je zabrinjavajući rast popularnosti upotrebe e-cigareta u odraslih, ali i mladih generacija.

Europsko istraživanje o pušenju, pijenju i uzimanju droga među srednjoškolcima čiji je nositelj istraživanja ESPAD 2019 i Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) pokazalo je među ostalim da je gotovo svaki peti učenik prvi put cigaretu pušio sa 13 godina ili ranije. Nadalje, 17 posto učenika navodi da su probali e-cigarete, a 13 posto učenika to čini učestalo. Pušenje jednokratnih i drugih električnih cigareta i parilica, kolokvijalno nazvano »vejpanje«, sadrži tekućinu različitih okusa s nikotinom ili bez nikotina na bazi vodene pare i različitih su oblika. One su zamišljene kao zamjena za duhanski dim, kao manje štetan oblik pušenja i prijelaz na odvikavanje od pušenja duhana. No u takvim stajalištima postoje znatno podijeljena mišljenja među stručnjacima jer ih jedni smatraju sredstvom za pomoć u odvikavanju od pušenja duhana, a drugi smatraju da je to i dalje način uporabe sredstva ovisnosti koje sadrži spojeve štetne za zdravlje.

oko 500
različitih proizvoda i oko 8000 različitih aroma e-cigareta procjenjuje se da je prisutno danas na tržištu
Od oštećenja tkiva do sindroma EVALI

Na stranicama Zavoda za javno zdravstvo navedeno je da se uporabom e-cigarete stvara aerosol koji »uz nikotin najčešće uključuje glikole, aldehide, hlapljive organske spojeve (VOC), policikličke aromatske ugljikovodike (PAH), specifične duhanske nitrozamine (TSNA), glioksal, metilglioksal, diacetil, acetol, metale, silikatne čestice i druge elemente«. Nadalje, navedeno je da je količina toksičnih tvari i spojeva u aerosolu prilikom upotrebe e-cigarete niža nego u duhanskom dimu kod konvencionalnih cigareta, no količina štetnih tvari poput olova, kroma, nikla i formaldehida može kod nekih proizvoda biti znatno viša nego kod konvencionalnih cigareta.

Iako još nema velikoga broja provedenih istraživanja o utjecaju e-cigareta na zdravlje, jer su one noviji proizvod na tržištu, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) objavila je rezultate istraživanja koja pokazuju da bi e-cigarete mogle utjecati na nastanak bolesti srca i pluća. Osim toga, procijenjeno je da kemijski spojevi koji se nalaze u otopinama e-cigareta, kao i u aerosolu, mogu biti citotoksični (otrovni za stanice organizma). Nadalje, istraživanja prikazana u renomiranim znanstvenim časopisima (npr. »Nature«) pokazala su da postoji povezanost oštećenja plućnoga tkiva s upotrebom e-cigareta ili proizvoda za »vaping«.

EVALI (eng. E-cigarette or vaping product use-associated lung injury) izraz je za bolest pluća koja se može razviti zbog »vapinga«, procesa udisanja aerosola koji nastaje zagrijavanjem tekućine ili voska koji sadrži različite tvari poput nikotina, kanabinoida, aroma i aditiva (npr. glicerol, propilenglikol). Simptomi uključuju otežano disanje, kašalj i bol u prsima, koji mogu biti posljedica raznih upalnih procesa u plućnom tkivu. EVALI je ozbiljna plućna bolest s posljedičnim upalama pluća i krvarenjima u plućnom tkivu. Postoji niz drugih dokaza o štetnosti kemijskih spojeva koji se nalaze u e-cigaretama. Posebno se savjetuje mladima i trudnicama da izbjegavaju e-cigarete ili proizvode za »vaping«.

do 350°C
visina je temperature kojoj su podvrgnute e-tekućine,
što je dovoljno za izazivanje kemijske reakcije i stvaranje produkata razgradnje
ZABLUDA
E-cigarete nisu samo »vodena para«
Nema dileme da je pušenje štetno i da utječe na pojavu brojnih bolesti. Stoga je najbolja odluka u zaštiti zdravlja potpuni prestanak pušenja i nezavaravanje da će e-cigareta učiniti »manje štete« jer ne postoji još dovoljno istraživanja koja mogu to potvrditi. Na stranicama na kojima postoje informacije za upotrebu e-cigareta navedeni su i savjeti »vaperima« u kojima ih se upozorava da su česti simptomi kod pušenja e-cigareta suha usta i grlo, ispucale usne i glavobolje. Uzrok je dehidracija koja je posljedica djelovanja nekih tekućina s visokim sadržajem propilen-glikola i nedovoljna konzumacija vode. Nadalje, vezano uz moguću posljedicu sindroma EVALI, iz centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) savjetuju potpuno izbjegavanje e-cigareta ili proizvoda za »vaping« koji sadrže tetrahidrokanabinol (THC). Za one koji upotrebljavaju e-cigarete savjet je da ne kupuju neautorizirane proizvode iako i legalno kupljeni proizvodi mogu sadržavati potencijalno štetne tvari. Važno je znati da sadržaj e-cigareta nije samo »vodena para«, nego tekućina koja sadrži niz kemijskih supstanca koje nisu »zdrav proizvod«.