»NAJLJEPŠA OTOČKA CRKVA« Što povezuje Ugljan, sv. Mihaela i sv. Eufemiju?

Na otoku Ugljanu (12)

Snimio: Z. Galić | Župna crkva sv. Eufemije u Sutomišćici

Sutomišćica je smještena u istoimenoj uvali otoka Ugljana do rta Sv. Grgura, nasuprot Maloga Lukorana. Župna crkva izgrađena je g. 1340. poviše mjesta uz glavnu ugljansku prometnicu na spustu ceste u mjesto. Uvala je do g. 1405. imala naziv Sv. Eufemija. Današnji naziv mjesta vjerojatno je izveden od imena svetice ili po obližnjoj utvrdi sv. Mihovila s istoimenom crkvom. U srednjem vijeku cijeli otok Ugljan nosio je naziv »Isola di San Michele«.

Kapelanija Sutomišćica spominje se g. 1405. u sastavu župe Lukoran. Crkva sv. Eufemije zapisana je u više dokumenata od g. 1349. do 1402. Porastom pučanstva u 15. st. odijelila se od župe sv. Lovre iz Lukorana, a od g. 1662. je samostalna. Dotrajala crkva obnovljena je g. 1679., a posvećena je 26. studenoga 1693. (glagoljski natpis godine i hrvatski tekst na pročelju s imenom nadbiskupa Viktora Priulija). Od te crkve očuvani su glavni brod i apsida sa sakristijom u tlocrtu, a terenskim ispitivanjem pronašli bi se njezini srednjovjekovni i barokni oblici. Od godine 1700. do nedavno Sutomišćica je bila sjedište otočkoga dekanata. Obnovom g. 1889. crkva dobiva barokno-klasicistički oblik s dodanim transeptom (srednjim brodom koji tvori oblik latinskoga križa), novim prozorima, ali zadržavajući neke forme prethodne građevine (18,5 x 9,5 m). Pročelje je imalo preslicu koja je g. 1836. zamijenjena odvojenim zvonikom, koji je izgrađen po uzoru na onaj u Kukljici. Na glavni brod nastavlja se apsida (8,5 x 6 m) s manjom sakristijom u koju se ulazi sa strane glavnoga oltara. Ta građevina od tesanoga kamena izgrađena je na groblju i smatra se najljepšom otočkom crkvom. Na plošnom portalu postavljena su dva vitražna prozora i okulus. U unutrašnjosti je kameni pod s nekoliko grobnica, ravni stropovi i bočni lučni prozori s vitrajima.

Mise su nedjeljom u 9.30, subotom u 7.30 i ostale radne dane u 17.30 sati.