NAJMLAĐA ŽUPNA CRKVA NA ZAPADU MEDVEDNICE Zahvala za poštedu od stradanja

Snimio: Z. Galić | Župna crkva Marije Pomoćnice u Ivancu Bistranskom

Pedeset godina na području Bistre i na sjevernim obroncima Medvednice komunističke vlasti nisu dopuštale gradnju novoga sakralnoga objekta. Tek je g. 1999. u Ivancu Bistranskom bila moguća gradnja kapele u župi Bistra. Od g. 2005. kapela Marije Pomoćnice postala je župna crkva istoimene župe za mjesta Ivanec Bistranski, Jablanovec i Jarek. U predvorju crkve postavljene su spomenploče na kojima je zapisan graditelj i donator projekta inž. građ. Juraj Juras i ona na kojoj je zabilježeno da je pomoćni biskup zagrebački Vlado Košić kapelu posvetio na blagdan Marije Pomoćnice 24. svibnja 1999. Kod gradnje crkve u temeljni kamen postavljen je tekst posvete kojim žitelji zahvaljuju Bogu i Blaženoj Djevici Mariji što su ih poštedjeli ratnih stradanja u prošlosti.

Tek je g. 1999. u Ivancu Bistranskom bila moguća gradnja kapele u župi Bistra. Od g. 2005. kapela Marije Pomoćnice postala je župna crkva istoimene župe za mjesta Ivanec Bistranski, Jablanovec i Jarek.

Crkva je smještena na kraju perivoja koji se proteže od glavne ceste do podbrežja Medvednice. Tlocrt joj je nepravilan sa suženim predvorjem i apsidom, dograđenom začelnom sakristijom i dvokatnim tornjem u osi pročelja. Nad ulazom je postavljena skulptura svete Obitelji koju je zajedno s križnim putom i kipovima u crkvi izradio Izidor Popijač – Žiga, a darovale su bistranske obitelji. Iz predvorja vode stube na prostrano pjevalište s velikom slikom sv. Florijana. Bočnim krakovima kor se prostire do sredine lađe, a ispod njega i sredinom crkve postavljene su klupe. Na zidovima su postaje križnoga puta i po dva velika prozora. U trostranom povišenom svetištu iza oltarnoga stola postavljen je kip Marije Pomoćnice, reljefi apostola s Isusom te freska, triptih Presvetoga Trojstva, navještenja i uznesenja Marijina. Bočno na zidovima svetišta su slike bl. Alojzija Stepinca i posljednje večere. Misa je nedjeljom u 11 sati.